Telling av fisk i Guritjernsbekken og Dypingbekken

En gruppe fra Fiskestell telte ørret i Guritjernsbekken med el-apparat. Resultatet var 46 1-somrige og to 2-somrige. Dette var oppmuntrende med tanke på at denne og mange andre bekker var tørre sommeren 2018 med tilhørende frafall av yngel.

For Dypingbekken var resultatet en 1-somrig og en 2-somrig.

Vi fjernet også en del ørekyte.