Referat fra høstmøte 8.10.19

Møtereferatet finnes her.