Årsmøte Invicta 2020

Årsmøteinnkalling 2020

fluegruppa invicta

Styret ønsker velkommen til årsmøte 16.01.20 klokken 19:00

Årsmøtets dagsorden

1) Åpning.

2) Valg av møtedirigent.

3) Valg av referent.

4) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

5) Årsberetning.

6) Regnskap.

7) Fastsettelse av kontingent.

8) Budsjett.

9) Innkomne forslag.

10) Valg.

11) Utmerkelser

Årsmøtepapirerer:

Årsberetning Invicta 2019

Balanserapport 2019

Resultatregnskap 2019

Budsjett: Se årsberetning

Forslag. Ingen forlag innkommet

Valgkomiteens instilling. Se årsberetning

Årsmøtepapirene legges ut her etthvert som de ferdigstilles. 

Vel møtt!