Styremøtereferat fra 20.01.20

Styremøtereferatet finnes her.