Sølfastøya- en  perle  i  Drammenselva

Litt historikk

Sølfastøya er en liten, smal øy beliggende i Drammenselva, rett ut for Pukerud. Den har sitt navn etter Sølfast (Sylvester) Ingvaldsen som eide øya og drev sin gård der fra 1788.Senere gikk Sølfastøya inn som et bruk under Pukerud. I 1872 ble det bygget en dampsag på øya som ble drevet fram til 1923, og hadde i sin tid 30 ansatte, herav en del kvinner. Sagmester var Petter Olsen fra Vestfossen. Han flyttet til øya i 1875 og var gift med Else Marie og de fikk 10 barn. Fire av barna utvandret til Amerika, mens yngste sønnen i flokken, Einar, overtok som sagmester i 1918 og hadde stillingen til virksomheten stoppet i 1923. Saga ble revet i 1936.

Om sommeren var det livlig på Sølfastøya. Saga ble brukt som festlokaler i ferien, men dansen gikk ofte utendørs. Lyden fra grammofonen bar over til fastlandet  og lokket folk til øya. Den lille øya hadde til og med eget idrettslag. Sølfat I.L. som spilte kamper på sletta. Om sommeren var det bading og fisking. Familien Olsen ble boende på øya i 106 år fra 1875 til 1981. De hadde i alle år kuer, griser, høner og kaniner og drev med bier, dyrket grønnsaker og bær.

Området på fastlandet langs elvekanten tilhørte øya. Adkomsten til øya var flytebrygger som ofte ble tatt av flomvannet. I 1927 sto nesten hele øya under vann.

De siste fastboende på øya var Asta og Einar Olsen. I nov.1981 ble våningshuset brent ned av Drammen kommune.

Sølfastøya eies i dag av Drammen kommune, og slik vi kjenner den i dag er det Drammens Sportsfiskere som har sitt fine klubbhus der, og Drammensbanken (nå Sparebanken Øst) som har opparbeidet lekeplass for barn. Adkomsten er grei, det er ikke mindre enn to broer over til øya.

Har du ikke vært på Sølfastøya ?     Den er verd et besøk !
Ta hensyn ved bruk av engangsgriller. Det er ikke lov å grille inne på området til klubbhuset pga brannfare. God tur !

(Opplysningene er innhentet fra Elsie Arnesen og Aslaug Noreng og
har  stått i Strømsgodset menighetsblad.)