Forbud mot krepsing i Landfalltjern og Klopptjern

Drammen kommune har innført forbud i Landfalltjern og Klopptjern pga. lav bestand. Krepsing i Blektjern er kun tillatt fra 14. til 16. august, ellers er det forbudt.