Informasjon om årsmøtet

DS årsmøte må arrangeres iht helsemyndighetenes pålegg. Det vil si at det kan være maks 20 deltakere som kan møte opp fysisk på Sølfastøya. Fysisk deltakelse er forbeholdt medlemmer som ikke har kunnskap eller utstyr til å delta via videolink. 

For å delta fysisk må du melde deg på møtet via epost til [email protected]. Bare deltakere som er påmeldt slipper inn på Sølfastøya. Øvrige vil bli avvist og henvist til videolink. 

For å delta via videolink må du melde deg på møtet via epost til [email protected] slik at vi har kontroll på at alle som har stemmerett og ønsker å delta har fått logget seg på. Sørg for at ditt telefonnummer følger påmeldingen slik at vi kan få kontakt med deg.

Møteleder: Hans Petter
Kontroll av møtet via pc: Kristoffer
Referent. John
Presentasjon av medlemmer som skal ha hederstegn, m.m.: Truls

For deltakere som deltar fysisk er oppmøte 18:30 17.september Sølfastøya

Deltakelse via videolink skjer via programmet Zoom på PC, eller app for Android\IOS på smarttelefon. 

I god tid før møtet, må deltagerne laste ned programmet og registrere seg som bruker. Dette er gratis.  Send SMS til 46610297 for hjelp. Jeg ringer deg opp etter 17:00

PC: https://zoom.us/support/download

Iphone: https://apps.apple.com/us/app/id546505307 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

Det vil være mulig å koble seg til møtet fra KL 18:00. den 17. september. Ved å klikke på denne linken: https://zoom.us/j/98172680578 

Dagsorden i henhold til vedtektene:
1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Valg av tellekorps på tre medlemmer
6. Årsberetninger
7. Regnskaper og budsjett
8. Forslag anført i innkallelsen
9. Valg ifølge lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgsmedlemmer m. fl.
10. Valg av revisor / varamedlem
11. Valg av valgkomitè på tre medlemmer
12. Utdeling av hedersbevisninger og premier

Forslag
Dato: 30. desember 2019
Hei.
Jeg foreslår at Representantskapet som en egen enhet i Drammens Sportsfiskere inngår som en del av Fiskekameratene.
Hvorfor skal DS fortsette å ha noe som heter Representantskapet? Ingen, så vidt jeg vet, foreninger i NJFF har noe tilsvarende. Det sitter medlemmer der som er godt voksne, for å si det mildt, med lang erfaring, som overprøver bl.a. styrets beslutninger. Hvorfor kan ikke styret beslutte hvem som skal utnevnes til æresmedlem og motta hederstegn uten at Representantskapet skal blande seg inn? Jeg mener det er opp til styret å fremlegge dette som forslag til Årsmøtet, uten Representantskapets innblanding. Dersom noen av de som sitter i Representantskapet i dag mener at noe har blitt gjort feil, så er det jo bare å påpeke det på Årsmøtet.
Med vennlig hilsen
Eigil Jensen

Forslaget er trukket av forslagstiller

Forslag

Dato: 31. desember 2019
Hei.
Dette er i utgangspunktet en personlig sak som har ligget meg tungt for brystet i lang tid, jeg har nå på nyåret bestemt meg for å melde meg ut av NJFF på grunn av deres rovdyr politikk. Etter påtrykk fra flere hold har jeg blitt bedt om å legge dette fram for årsmøte som en sak. Som jeg ser det er det to alternativer, 1. vi melder DS ut av NJFF. 2. åpner for medlemskap uten å være medlem av NJFF
Mvh
Hans Olav Sørumengen

Styres instilling. Rev.1

https://drammenssportsfiskere.no/wp-content/uploads/2020/09/utmelding-njff-2020-1.pdf

Beretninger og regnskap. Sportsfiskern nr. 1 2020

https://drammenssportsfiskere.no/wp-content/uploads/2020/02/2020-1.pdf

Informasjon fra styret. “Spesielle forhold ved årets årsmøte”

 • De som var medlem av DS i 2019 har stemmerett på årsmøtet.
 • Stemmer skal avgis via Zoom for de som deltar utenfra. Ved
  behov kan stemmer gis med stemmesedler på Sølfast, ellers
  håndsopprekning.
 • Ingen bevertning under årsmøtet.
 • Ukjente møtedeltakere må vise medlemsbevis via Zoom hvis de
  ønsker å stemme.
 • Alle må gi beskjed om hvor de vil være under årsmøtet: hjemme
  eller Sølfast.
 • Medlemsmøte via Zoom tirsdag 8. september kl. 19 der vi tester løsningen. Møtet åpner litt før klokken 19:00. Delta via denne linken https://zoom.us/j/94881857186?pwd=b09KY1RnTFdyZS9OY3MxaFkzU1lodz09