Krepsing i Blektjern fra fredag 14. til søndag 16. august 2020

Det er lov å fiske kreps i Blektjern fra fredag 14. august kl. 06.00 til og med søndag 16. august kl. 24.00. Fylkesmannen har innført minstemål for krepsen på 9,5 centimeter fra spisse av pannehornet til enden av halen. Alle som skal fiske kreps bør ta med en pinne på 9,5 cm som de kan bruke til å måle lengden med. I tillegg må alle som er 16 år eller eldre kjøpe «Fellesfiskekortet for Finnemarka» på https://www.inatur.no/. Det koster 60 kr for ett døgn, og 100 kr for hele helgen.

Vi oppfordrer spesielt foreldre med barn og ungdom til å prøve en spennende fangst i ei mørk sommernatt.

Mannskap fra Drammens sportsfiskere vil gå tilsyn av og til og minne om reglene.

Krav til krepsingen:

  • Krepsing er kun tillatt fra land ved bruk av åtepinne (max. 3 åtepinner pr. person) eller ved å plukke kreps med lys og håv i strandsonen. Det er ikke lov å bruke teiner/ruser, froskemannsutstyr/våtdrakt eller båt.

  • Det er satt antallsbegrensning på 30. kreps pr. person pr. døgn.

  • All kreps under minstemålet på 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen, skal straks settes ut igjen. Dersom en stor andel av fangsten består av kreps under minstemålet vil oppsynet helle hele fangsten tilbake til vannet. Kreps med størrelse på 12 – 13 cm er vanligvis gamle hanner som kan bli 20 år og eldre.

  • Under krepsing er lyskilde tillatt med vanlig lykt uten veldig sterkt lys.

  • Krepsepest og fiskesykdommer kan spres med åtefisk. Åtefisk fra annet vassdragsområde skal være dypfryst før bruk. All åte skal fjernes etter bruk.

Rapporter fangstresultatet

Alle som benytter seg av tilbudet om krepsefiske i Drammen bes om å sende inn fangstresultene pr. mail til Drammens sportsfiskere: [email protected]. Følgende data ønskes: antall kreps fanget, lengde, åte og dato for fangst samt ellers inntrykk av bestanden og måten krepsefisket ble gjennomført på. Alt dette for å skaffe til veie kunnskaper for den fremtidige forvaltningen av bestandene.