Rapport fra krepsing august 2020

Rapporten finnes her.