De første fluefiskere i Drammenselva

Vikerfossen, for lenge siden
 
Artikkel fra arkivet skrevet av Gotfred Holo

Det har fra lang, lang tid tilbake vært diskusjoner og spekulasjoner over når de første sportsfiskerne, og dermed sportsfisket, kom til Norge. Det synes ikke å være uenighet om at det var britiske sportsfiskere som var de første som viste nordmennene hvordan en fiskestang skulle brukes, men helt konkret hvem og når har det ikke vært lett å finne fram til.
Det kan synes som om redaktør Sigurd Skaun, som gransket og skrev mye om dette for over 60 år siden, ble stående ved at det var Johan Widerøe Thoning Owesen som kan føres lengst tilbake.


”Etter alt å dømme”, skriver Skaun i ”Sportsfiskets leksikon”, ” var Thoning Owesen den første som fisket med kunstige fluer i en norsk elv, og sportsfiskets vugge sto i Nidelva ved Trondheim”.

Han mente den første fisketuren må ha vært tett etter 1820, for neste mann, Sir Humphry Davy, skal ha vært her å fisket i 1824.

Vi har i Drammen et ”minnesmerke” over en av de britiske sportsfiskere som først besøkte Norge.
På Bragernes kirkegård er det nemlig et gravmonument reist over levningene etter Robert Dalton Hutchinson som døde under en fisketur til Vikersund 17. august 1843. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg sommeren 1990 at Kirkevergen hadde satt et merke på dette gravstedet at dette skulle slettes, da de ikke på mange år
hadde hatt noen kontakt med noen av Hutchinsons etterkommere.

Jeg tok dette opp med styret i min forening, Drammens Sportsfiskere, og det ble etter hvert ordnet slik at foreningen overtok ansvar og forpliktelser til gravsted og monumentet (senere overtatt av fylkeslaget red. anm.). Vi har foretatt en restaurering av det rustskadede monumentet etter Riksantikvarens oppskrift – og dette er nå i fin stand. For de som er interesserte, og vil besøke stedet, kan opplyses at dette finnes ca.20 meter rett ned for inngangen til Det nye Krematorium på Bragernes Kirkegård.

 

Etter engasjementet med bevaringen av gravstedet begynte jeg å lure på når Hutchinson egentlig begynte å fiske her i Norge og om det ikke var ham som var det første av de britiske sportsfiskere som kom hit til Norge.

Det som er helt klart er at Robert Dalton Hutchinson flyttet fra Skottland til Drammen i 1826 eller 1827 !   Det vil si kort tid etter de ”historiske” årstall som er nevnt foran. Det som er helt sikkert er at Hutchinson, som i 1826/27 var ca.40 år gammel, allerede den gang var en meget interessert og dyktig fluefisker, og likeledes at han hadde mye førsteklasses fiskeutstyr med seg til Norge.

Robert Dalton Hutchinson, og hans yngre bror Henry, kom fra en ”trelastfamilie” ved Edinburg. Det ble importert trelast fra Drammen, og det var i denne forbindelse de to brødrene bosatte seg her i byen og straks opprettet et stort trelastfirma. Selv om det bare må være spekulasjoner, er det besnærende å tenke hvor lite sannsynlig det er at de to brødrene bryter opp fra Skottland, etablerer et trelastfirma i Drammen og bosetter seg her i 1826/27 uten å ha vært her tidligere.

Den første bok på norsk om sportsfiske.

Det Robert Dalton Hutchinson er kjent for er den lærebok om fluefiske ”Fluefiskeriets Anvendelse i Norge” som han utga på eget forlag i Drammen i 1839. Det som imidlertid er overraskende er hvor lite en kjenner til hvordan reaksjonen var med hensyn til sportsfiskets utvikling etter denne tid, både i Drammensdistriktet og i Norge for øvrig. Hutchinson skriver jo i boken at denne er skrevet ut fra ”et Opriktigt Ønske om at gjøre denne interessante og fortrinlie Fiskemethode mer almindelig forstaaet og udøvet i Norge.”
Vi vet at boken kom i nye opplag i 1856 og 1873, og dette skulle vel tilsi at fluefisket hadde fått en viss utbredelse.


Interessant er det derfor at jeg, under min leting etter opplysninger om Robert Dalton Hutchinson, har kommet over en annonse i drammensavisen ”Tiden” av 28.mai 1841 fra den den gang kjente drammenskjøpmannen Povel Lund, som klart forteller at bl.a. fluefisket var blitt populært.

Dette var aldeles sikkert den første annonse om sportsfiskeutstyr her i Norge – og lyder slik:

                                 Nye hjemkomne Varer
Fireleds Londonske Fiskestænger til Lax, Gjedde og ørred i complet Stand og til forskjellige Priser, største og mindre Messingsneller, Angelredskab til Lax, Gjedde og stor ørred, Fluekroge af sex forskjellige Størrelser, Fiskekroge af alle utfordrene Størrelser, ogsaa anvendelig til Angelredskaber, af den Xindalske og Limmerske Fabrique, fuldlange Fangliner og Kasteliner of Tarmstrænge og Silke, tvende Slags Silkeorm-Strænge til Fortommer, laquerede Staalvirrer , som Alt nu er udtagen  i London af bedste Qvalitet og af en Sagkyndig, overeenstemmende med Hr.R.D.Hutchinson i Trykken udgivne Anviisnings og Beskrivelse over
Fluefiskeriets Anvendelse i Norge, og nu af ham paa det nøiagtigste undersøgt og givet Bifald – sælges til bestemt Priis hos Povel Lund.
 
Det sier seg vel selv at en kjøpmann ikke tar inn et slikt vareutvalg uten at det er en betydelig etterspørsel etter disse. ”Fireleds Londonske Fiskestænger,” messingsneller, tarmstrenge og silkeormstrenge til fortommer, seks forskjellige fluekroker, – jo, det kan ikke være tvil om at stangfisket var godt i gang i Drammen.
 

Men hvem var den første stangfiskeren ?     

Redaktør Sigurd Skaun engasjerte seg sterkt i hvem som var den første engelske fluefisker i Norge. I sin bok ”Lakser og Lorder i Stjørdalselven” (1925) skriver han: ”Det er næsten hun drede aar siden englænderne fandt veien til de norske lakseelve. Den første av dem var vistnok Sir Hyde Parker. Man vet han i 1828 fisket i forskjellige elve i Sverige og aarene efter besøkte han flere lakseelve i Norge.” Skaun tar her utgangspunkt i Sir Henry Pottingers bok ”Flood, Fell and Forest”,  som her skriver at ”Nordmændene har fuld grund til at reise en statue av Sir Hyde Parker. Og han har ret. Det var noget for norske sportsfiskere at sætte sig i spidsen for. Sir Hyde var den som bragte sportsfisket til vort land, mange herlige stunder fyldt av sund sportsglæde har vi oprindelig ham at takke for” skriver Skaun i sin bok. Ja,ja redaktør Skaun var sikkert glad for at det ikke ble noen realitet av dette, for i et avsnitt i boken ”Jakt og Fiske i Norge” (1961) skriver han at Sir Hyde hadde sin første fisketur til Norge i 1836 !

I denne boken lanserer imidlertid Skaun Thoning Owesen som den første fluefisker i Norge.

Iflg.Skaun besøkte Thoning Owesen første gang Leren ved Nidelva i 1820. ”Er det, når man kjenner til sportsfiskeres pasjon, for dristig å anta at han da hadde sin fiskestang med ?” spør Skaun,- og fortsetter: ”Hvorom allting er – hadde han ikke fiskestangen med i 1820, så var den temmelig sikkert med ved neste besøk i 1822 ”. – Og Skaun konkluderer med: ”Med Thoning Owesen og  årstallene 1820 eller 1822 begynner sportsfiskets historie i Norge”.

Skaun nevner så flere engelskmenn som kom etter Thoning Owesen : Sir Humphrey Davy, som i sin bok ”Salmonia or Days of Fishing” (1828), forteller at han har fisket bl.a.i Glomma og forskjellige Sørlandselver, men han oppgir ingen årstall. Men Skaun skriver at han har lyktes å  fastslå at det var alt i 1824 – ”altså like i helene på Thoning Owesen”.

Skaun nevner også andre engelskmenn og tar også med Hutchinson. Han skriver at Hutchinson kom til Norge i 1827 og nedsatte seg som trelasthandler i Drammen. Skaun skriver også om den bok Hutchinson utga i 1839 og legger til: ”Mens de øvrige sportsfiskere fra den andre siden av Nordsjøen først og fremst dyrket sin sport her for sin egen fornøyelses skyld, – er Robert Dalton Hutchinson den første som tenkte på å lære fra seg sporten til sine nye landsmenn.

 
Han fortjener å minnes som sportsfiskets, egentlige, pioner i Norge !”