Medlemskontingent 2020

Medlemskontingent 2020

De som har avventet å betale kontingent for 2020 til årsmøtet har behandlet forslaget om utmeldelse fra NJFF, bes om å betale sin kontingent til Drammens Sportsfiskere sin konto 9015.16.79861 snarest.

  • Hovedmedlem   kr 830,-
  • Pensj./Uføremedlem   kr 630,-