Styremøtereferat

Styret har så smått startet opp arbeidet igjen med første fysiske møte siden mars. Vi kommer til å benytte oss av Zoom løsningen innkjøpt av styret i DS fremover, kombinert med fysisk oppmøte