07 – Finn binder på flue

Ved utløpsosen på Gunleiksbuvatn. Vi så vak, stanga rigget, Finn knyter på ei Vårflue