11 – Steinhytta i Storekvelven

Den gamle steinhytta i Storekvelven