Styremøte 05.11.20

Drammenssportsfiskere
Hovedstyret
Tid, sted, dato06.11.20, Zoom, 19:00
DeltagereHans Petter Nyhuus, Atle Blegeberg, Kristoffer Jacobsen, Haavard Paulsen, Eigil Jensen, Roy-Ingar Hansen

Ikke tilstede
Jarle Fedagsvik
GjesterRoger Aune, Robert Sørli
Vrangen komiteen.
Styret har invitert komiteen for å legge frem sine planer og tanker rundt utleie og bruk av hytta fremover.
Viser til informasjon sendt styrets medlemmer på forhånd, disse er gjenstand for diskusjon og idedugnad for å skape et attraktivt tilbud rundt Vrangen-hytta.

Styret ønsker at hyttekomitéen tar eierskap til forberedelsene for utleie og ønsker at valg ift utleie forankres i komiteen. Styret vil bistå der det er ønskelig

Hyttekomiteen har kommet med følgende innspill til styret:

Utleie kun til egne medlemmer, i hvert fall i starten.
Argumenter for dette er flere medlemmer i foreningen.
Har det vært drøftet å opprette støttemedlemskap i foreningen til redusert pris ?
 
Priser på utleie: Vårt forslag er å legge seg litt under statskog sine priser på hytter uten bilvei.
Priser kan differensieres f eks slik : støttemedlem full pris, fullverdige medlemmer med en redusert pris.
Fremleie, medlemmer/støttemedlemmer kan ikke leie i sitt navn for så å leie ut/låne ut til andre.
 
Det må være priser pr døgn, hel uke og helg.
All booking bør foregå digitalt, med en autosendt mail til komiteen når hytte er utleid og leie/depositum betalt.
Det foreslås ett depositum på f eks 200 kr, dette fås tilbake etter innlevert skjema (det bør utarbeides ett skjema/kryssliste på eventuelle mangler, forbruksmateriell som toalettpapir, såpe osv)
Ved å bruke ett lite depositum her sikrer det at vi får de tilbakemeldingene vi trenger, de som eventuelt da ikke gidder sende inn dette bidrar i det minste med 200 kr i kassa.
Styret bistår komiteen med å utarbeide bookingløsning på nett
  
Nøkkelsafer monteres, en for utleie og en ekstra for komite/forening, kode skiftes jevnlig.
De som leier sender sms til en i komiteen 3 dager før leie og får da kode.
 
Båter, vi har pr i dag 1 båt som tilhører hytta og en som tilhører fiskestell.
Minst en båt blir liggende ved Løken.
Den ene båten vil være opptatt ved rusefiske fra starten av mai til ca 10 juni.
Leietager må selv stå for redning/flytevester, all bruk av båt på eget ansvar.
 
Sesongen her vil være hele året, skiløype går opp ved båthus .
For de som leier i vintersesong må de selv påregne å måke til hyttedør og utedo.
 
Hyttekomite vil trenge 1 helg hver årstid for ettersyn, vask, påfylling av forbruksvarer og forefallende, dette tilpasses slik at man benytter helger hvor hytte ikke er utleid.
Eigil oppretter konto på Nor-engros for innkjøp av forbruksartikler.
 
Når det gjelder å øke interesse for hytte og Løken/Vrangen som fiskevann har vi flere forslag :
 
Facebook og Finnemarkas venner, her er Øyvind Lillebuen primus motor, ca 10 000 medlemmer og mange veldig aktive.
Er helt sikker på at vi her får lov til å reklamere for både DS og hytta, ved å etablere støttemedlemskap som en mulighet i DS, tror vi det fort kan bli mange nye medlemmer.
Er også helt sikker på at det blant disse 10 000 medlemmene her er mange som kunne tenkt seg å leie hytta.
Vi ser med glede at det i det siste har blitt mer «fart» på hjemmeside DS på facebook, kanskje vi kunne lagd en egen side for Vrangenhytta, hvor de som leier kan legge ut bilder og komme med ris/ros ?
Hashtag Vrangenhytta?
 
Vi som driver med rusefiske her, har sett oss ut en del plasser hvor det er mer ørret enn andre steder og også mer aktivitet i form av vak.
Det er her ønskelig å komme i kontakt med grunneiere, rydde litt plass og lage fine fiskeplasser.
De aktuelle stedene her er de som er vanskelig å nå til fots, men enkelt å komme til med båt fra hytta.
Hvis noen klarer å lage ett kart her med kun omriss av vannet, kunne vi lagd ett kart med anbefalte plasser og hatt på hytta.
Styret er behjelpelig med dette
 
Nabovannene her har som kjent god bestand av fin fisk, dette er vel mest fordi de her setter stor fisk.
Ut i fra hva vi har hørt hentes denne fisken fra ett klekkeri ved Tyrifjorden.
Denne fisken koster noe mer enn den vi vanligvis får fra DOFA, men eventuelt økt salg av fiskekort vil vel også gi inntekter.
Også her ville nok noen bilder av fin fangst på Finnemarkas venner gi økt interesse.

Post Inn.
Faktura Telenor.
Etterskrift: OBS Hans-Petter bestiller ny internettløsning
Status medlemsoversikt – Eigil skaffer oppdaterte tall, hvor står vi i forhold til årsmøtet for en drøy mnd siden. (flere/færre medlemmer)
Ingen utmeldinger. Noen få i pluss
Oppfølgingssaker
Dagens strømavtale – noe å spare her?
Ref. mail fra Knut K. Det er lite å hente på å bytte strømavtale
Hvor mange ser dette punktet i referatet som legges ut og kommenterer det på websiden (dette er en test på hvor mange som leser referatet)
Legg inn en kommentar i kommentarfeltet under med ris og ros 🙂
Støtteordninger som følge av covid19 – krisepakke 3 – Eigil informerer

Eigil sender inn søknad om støtte for tapte inntekter
Ds websider og FB – Kristoffer har gjort noen endringer – hvilke andre forbedringer kan gjøres.  – Kristoffer viser hva som er gjort.
Innhold på websiden – er den riktig
Er riktig innhold fokusert på åpningssiden f.eks
Formannens hjørne – døpe om til «styret informerer»

Arbeidet med å oppdatere og gjøre nettsiden mer brukervennlig fortsetter
Forberede årsavslutning – regnskaper og beretninger fra komiteer.
Trenger vi noe aksjon i forhold til regnskapsføring i år?  Opplærin
Eventuelt.
Oppfølgingsak: Støttemedlemskap
Kontakte NJFF for formell utmelding
Det gjenstår å oversende årsmøteprotokoll til NJFF og avklare detaljene rundt utmeldingen. Årsmøtereferatet er ennå ikke publisert med bakgrunn i manglende underskrift fra medlem (Covid-19 karantene)
Det presiseres i møtet at det haster å få dette klart så vi unngår dobbelfakturerering av medlemmer. Vi kommer til å be om at alle medlemmer av drammenssportsfiskere strykes før kontingent for 2021 faktureres.


Fylkeslaget har hentet båten på Hagatjern for vinteropplag