Styremøte 28.12.20

Drammenssportsfiskere
Hovedstyret
Dag, sted, tidspunkt28/12, Zoom, 19:00
DeltakereRobert Skoczylas, Hans Petter Nyhuus
Kristoffer Jacobsen, Eigil Jensen
Roy-Ingar Hansen, Jarle Fredagsvik
Håvard Paulsen, Atle Blegeberg
ReferentJarle Fredagsvik
Post inn. Vi har mottatt 3-4 innmeldinger den siste tiden, og det er også noen som har valgt å melde seg ut. Styret har mottatt forslag til Årsmøtet fra lovutvalget i Representantskapet med forslag om endring av noen av lovene i DS. Forslaget er mottatt innenfor gjeldende frister, og vil behandles på et styremøte i januar. Deretter vil vi kommer tilbake med innstilling til Årsmøtet.
Forslag til dato for årsmøtet: Av hensyn til COVID-19-pandemien, ønsker Styret å utsette årsmøtet så lenge som mulig i det nye året. Vi foreslår 15. april som ny dato. Håpet er at vi får med så mange medlemmer som mulig inn på DS-huset på Sølfastøya. Hans Petter sjekker med Huskomiteen angående endelig booking av huset.
Fastsettelse av nytt styremøte: Torsdag, 21. januar. Foreløpig agenda: Det er viktig at de forskjellige gruppene på huset begynner å se litt på hvilke aktiviteter som er mulig å gjennomføre i 2021. I forkant av styremøte vil vi gjerne vite litt om hva dere tenker. Vi ønsker også å ha alt av regnskap og årsberetninger i hende til behandling på dette møtet. Dette skal siden inn i Sportsfiskeren i god tid før Årsmøtet.
Eventuelt: Vi må begynne planlegging av aktiviteter og følge med på utvikling av pandemien og råd fra myndighetene. Fluebinderkurs for Invicta går ut, men forhåpentligvis kan man avholde kastekurs som vanlig uka etter årsmøtet. Vi bør også se om det går an å legge alternative planer for diverse reiser, og så godt det går holde oss innenfor landegrensene. Et annet moment foreninga er nødt til å se nærmere på, er rekruttering av nye medlemmer. Går det for eksempel an å få til en bedre deal på fellesfiskekortet i Finnemarka, dersom man er medlem av DS? Vi trenger flere slike gulrøtter for å tiltrekke oss nye medlemmer.

Styret i DS benytter anledningen til å takke for det gamle året, og ser fram imot det nye. Vi håper det blir et år med vakende fisk og nye muligheter. Godt nyttår til dere alle!