Styret informerer

Styreleder og formann Hans Petter Nyhuus

Vi nærmer oss slutten på et år som har blitt preget av et situasjon som få om ingen hadde sett for seg.  Det synes som november mørket, regnet og tåken har ligget over oss siden i begynnelsen av mars, og den ser heller ikke ut til å slippe taket på oss alle helt ennå.  Men det er lys i tunnelen, i disse dager er det positive meldinger om vaksine.  Etter høst og vinter kommer alltid vår og sommer, slik blir det også denne – til glede for oss sportsfiskere.

Det synes som Drammens sportsfiskere også har vært i en vedvarende tung høst gjennom flere år.

Akkumulerte driftsresultater de siste 4-5 år viser et underskudd på ca 400 000.- totalt for foreningen.  Medlemstallet synker stadig og det er flere år siden vi klarte å fylle alle tillitsverv på årsmøtet.  Regnskapsprognosene for 2020 er dessverre ikke noe unntak, vi taper inntekter på utleie av huset, annonser i Sportsfisker’n, av kursaktivitet og på historisk lave inntekter av medlemskontingent.  Men akkurat som våren påvirker humøret til en fisker etter en lang vinter, så ser det interimsstyret et lys i tunnelen og vi er akkurat så optimistiske som en fisker bør være. 

Årsmøtet 2020 blei først annonsert gjennomført 12.mars, men grunnet årsaker vi alle kjenner var det ikke mulig å gjennomføre.  Torsdag 17. september blei det imidlertid gjennomført et historisk årsmøte, ikke bare samlet vi deltakere i klubbhuset med behørig koronaavstand og innenfor tillate regler for antall samlet, men vi gjennomførte også møte direkte overført via digital videoløsning med stemmegivningssystem.  Detaljer fra årsmøtet er som vanlig behørig referert til i vedlagte protokoll, men en svært viktig sak på årsmøtet var vedtaket om at Drammens Sportsfiskere i denne omgang skiller lag med tilhørigheten til  Norges Jeger- og Fiskerforbund.  Vedtaket viser at det er vilje til endring i Drammens Sportsfiskere, vilje til å prøve noe annet for å snu den negative spiralen vi har vært i en stund. 


Vesentlige endringer er noe av det mest vanskelig en organisasjon blir utsatt for – det er da vi får prøvd oss skikkelig, hvem som er med og bretter opp ermene for å snu «skuta».   Og til det trenger vi alle, og ikke minst akkurat DEG.

Styret jobber i disse dager med budsjetter for 2021, og utsiktene på inntektssiden ser langt lysere ut for 2021 når vi sitter igjen med hele medlemskontingenten selv, og ikke bare en liten andel som tidligere.  Til tross for at vi reduserer medlemspriser betraktelig, vil DS mer en doble sin inntekt som følge av kontingenten.  Dette vil gi oss et langt bedre handlingsrom for 2021.  Estimater er lagd på bakgrunn av det medlemsgrunnlaget vi har i dag, derfor er det viktig at alle våre medlemmer er med oss også i 2021.  Se for øvrig egen side med viktig informasjon til Ds medlemmer – her står nye medlemspriser og hvordan du skal forholde til deg innbetaling av kontingent for 2021.

Samtidig vil styret jobbe for å redusere kostnader, vi må snu på hver en stein og se hvor vi kan redusere og endre til billigere, mer effektive og moderne løsninger.  Det er også et mål å ta teknologiske løsninger mer i bruk i kommunikasjonen med medlemmene. 

I forbindelse med årsmøtene kjøpte vi en enkel videoløsning, som gjorde at flere kunne sitte hjemme å følge møte interaktiv.  Styret gjennomfører alle sine styremøter på denne plattformen, og i disse koronatider er det den eneste muligheten vi har til å gjennomføre eventuelle medlemsmøter.   Styret har også begynt arbeide med å utrede en «informasjons- og kanalstrategi» – her vil vi si noe om hvilke kanaler som skal prioriteres når vi skal informere våre medlemmer.  Vi har alt gjort noen endringer på DS sin webside, samt justert noe på Facebook gruppen til Drammens Sportsfiskere.  Oppfordrer våre medlemmer til å følge med i disse kanalene, her vil all informasjon og aktivitet bli referert.  Det er dette som er DS sitt utstillingsvindu ut mot nye medlemmer, her kan vi potensielt ha mange tusen lesere hver dag.  Vi er også avhengig av at gruppene våre er med på dette, legg ut påminnelser om kommende aktiviteter i Facebook gruppa, send inn bilder og litt historie til [email protected] og vi lager sak på websiden.  Vi må være aktive og fremoverrettet – da blir vi mer attraktive og får flere medlemmer.   

Til slutt kan vi nevne at selv om det ikke er aktivitet på huset om dagen, så jobbes det faktisk veldig godt i gruppene.  Fiskestell har som vanlig hatt sitt stamfiske i marka med veldig god oppslutning i år.  Fluegruppa gjennomførte sjø-ørret kurs i oktober, hvor alle deltakere fikk fisk på den praktiske delen.  Vannmiljø er som vanlig vår vaktbikkje når det gjelder høringer og utredninger.  Styret har vært på befaring på Vrangenhytta og komiteen legger i disse dager siste hånd på rutiner og slikt rundt utleie. 

Her vil DS medlemmer få en unik og vesentlig oppgradert mulighet i marka.  Gled dere – det har blitt kjempefint der.

 Havfiskegruppa har vært på Averøya i oktober og har etter rapportene å dømme hatt en meget godt fiske.  På tross av korona, så skjer da litt – aktiviteter utendørs er enklere å gjennomføre innenfor gjeldene smittevernregler.  

GOD JUL OG GODT NYTTÅR ØNSKES TIL ALLE DS MEDLEMMER.