Styret informerer

23.03.2021

Dagene har alt blitt betydelig lengre, snø og kulde er på vikende front og våren med varme og lysere tider er i anmarsj.  Jeg tror vel sjelden at våren har vært mer velkommen enn i år, det er noe uforløst i oss alle – 1 år i en slags nasjonal dvale gjør noe med humøret.  For min egen del gleder jeg meg stort til å komme ut av hjemmekontoret og flykte bort til mine hemmelige vann og elver med vakende ørret,  bort fra restriksjoner og pustebesvær bak munnbind.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe, er det vel et ordtak som heter.  For interimsstyret som har fungert siden september i 2020, så har korona og alle restriksjonene satt en stor begrensing mht. vanlig aktivitet i Ds.  Styret har således hatt tid og ro til å konsentrere seg om saker som jeg vil kalle for «grunnstener» for hvordan vi skal jobbe videre og utvikle oss som en aktiv og attraktiv  forening for sportsfiskere.   Etablering av helt nytt medlemsregister og digitalisering av manuelle prosesser har vært viktig i den forbindelse.  Det har vært litt jobb med å kvalitetssikre medlemslister og oppdatere med riktig kontaktinformasjon, men dette begynner nå å komme skikkelig på plass.  Kommunikasjonen mot dere medlemmer om både innbetalinger, tilbakemeldinger og ikke minst innmelding av nye medlemmer er nå stort sett digitalisert helt.  Det betyr langt mindre administrativ arbeid for styret, og en lettere håndtering rundt dette for dere medlemmer.

Et annet viktig sak etter årsmøtet, var å få kontroll på økonomien, etter flere år med til dels store underskudd på driftsresultatet.  Heldigvis viser regnskapet for 2020 et langt bedre resultat enn på lenge, kanskje nettopp takket være koronasituasjonen også.  Salget av fiskekort var formidabelt i 2020, noe som tilførte fiskestell og Ds langt flere kroner enn tidligere år.  Gledelig er også utsiktene vi ser av budsjett for 2021, hvor vi øker inntektene av medlemskontingenten med over 100% i forhold til 2019.  Dette til tross for at vi har satt ned prisene betydelig.   Styret vil fortsette med å prøve å redusere kostnader og se på mer effektive måter å tilby dere medlemmer våre tilbud på, Sportsfisker’n er et område som vi ser at det brukes mye ressurser på.  Her finnes det digitale løsninger som er langt mer kostnadseffektive enn dagens papirutgave.  

Styret har også startet arbeidet med hva vi kaller for en informasjons- og kommunikasjonsstrategi, hvor målet er at DS i enda større grad enn tidligere skal bruker tilgjengelige digitale kanaler til å informere og kommunisere med både medlemmer og tillitsvalgte.  Styret har et helt klart mål om at 1. prioriteten må være våre websider, det er her DS må være synlig og aktiv, dette er vår viktigste informasjonskilde og vårt vindu mot omverden. Potensialet på websidene er hele verden. Vi har også sosiale medier som våre  Facebook grupper som er og blir viktige arenaer.  Det er i disse kanalene våre fleste medlemmer finnes,  her kan vi informere og mer interaktivt kommunisere både med medlemmer og potensielle nye medlemmer.  For å være attraktiv som sportsfiskeforening,  må vi fremstå som aktive i disse kanalene. Styret håper å kunne lande dette arbeidet i løpet av 2021. 

Som årsrapportene viser, så er aktiviteten i løpet av 2020 preget av hele koronasituasjonen.  Det er særlig de sosiale aktiviteter som har blitt skadelidende.  Klubbhuset har nå vært nedstengt i over 1 år, ingen møter eller sammenkomster har blitt avviklet.  Det er vanskelig å arrangere turer, kurs og lignende i regi DS,  men jeg tror våre medlemmer har vært flinke til å være ute i skog og mark med fiskestanga uansett.  Enkelte komiteer har uansett fått avviklet mye av det de skulle likevel, fiskestell har ivaretatt våre områder i Finnemarka på vanlig måte, Vannmiljøutvalget har også vært veldig aktive tross situasjonen.   Vrangen-komiteen  har stått på gjennom hele året og kan presentere et veldig fint tilbud for våre medlemmer, her åpnes for booking denne våren via ny webløsning med innebygget funksjonalitet for betaling.  Skal også brukes for Søltjørna.    

Tilslutt oppfordrer jeg alle til aktivt å bruke våre informasjonskanaler.  Det er f.eks viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte er med å kommenterer på saker på våre Facebooksider – jo flere som er med her, jo flere når vi ut til.  Det er slik sosiale medier fungerer, aktivitet i kommentarfelter skaper engasjement og flere treff/likes fra potensielle medlemmer.  Legg gjerne ut bilder fra fisketurer, del artikler, send inn historier til styret som vi kan publisere på websiden.  Da  fremstår vi som en aktiv klubb.  

Ønsker dere en riktig god vår og fin fiskesommer, skitt fiske!