Informasjon til medlemmer i Invicta

Som det dere sikkert har fått med dere skjer det endringer i klubben nå.  En etter min mening, helt nødvendig omorganisering. Vi må fremstå som en helhetlig gruppe sportsfiskere utad, noe vi har hatt problemer med å få til tidligere. Vi har blitt sittende på hver vår tue løst oppgaver og organisert aktiviteter osv hver for oss. 
Dette har det nye styret i DS tatt tak i, og det har blitt gjennomført en rekke administrative endringer, samt vi har tatt steget videre innen digital innmelding og medlemsadministrasjon. I praksis er det Invictas styre som nå leder DS i form av et interimstyre. Vi har konstituert oss litt annerledes, men det er de samme personene. Arbeidet er ikke ferdig, men vi har kommet godt på vei. 

På bakgrunn av dette er det gjort endringer i innkreving av kontigent. Drammenssportsfiskere som helhet krever nå inn kontigenten for alle grupper med egenkontigent. Drifttilskuddet til Invicta fordeles ut i fra en gitt brøk av totalkontigenten til DS. Dette reduserer det administrative arbeidet i gruppene betydelig, samtidig som vi har egne inntekter til satsninger innenfor det vi elsker: fluefiske. 

Til årsmøtet vil det komme forslag om endringer av Invictas vedtekter  (https://drammenssportsfiskere.no/fluegruppa-invicta/) og styret innstiller at året kontigent settes til 0,-.  Forslag til endringer vil fremsettes i god tid før årsmøtet.

Årsmøtet i fluegruppa Invicta har ikke en planlagt dato ennå, styret ønsker å vente til det blir færre restriksjoner, slik at vi kan møtes på klubbhuset og holde et normalt årsmøte.  Slik det ser ut nå blir dette nok etter ferien

Vårt nye medlemsregister er satt opp slik at vi fortsatt kan ha oversikt over hvem som er interessert i fluefiske, og derfor automatisk medlem i fluegruppa. Det er derfor viktig at det gis beskjed til styret i fluegruppa om du ønsker informasjon om fluefiskerelaterte aktiviteter. 

Pandemien og usikkerheten som ligger i hvor lenge de meget strenge tiltakene vil vare, gjør at styret ikke har planlagt noen av våre fellesaktiviteter i år. Restriksjonene rammer aktiviteten til fluegruppa og DS hardt.  Ett lite lyspunkt er at vi har bestilt Hökensåstur (19.-24.  Mai) dessverre ser det igjen ut som vi ikke kan reise til utlandet, men vi holder muligheten oppe i alle fall ut april.  Dersom ikke dette lar seg gjennomføre vil vi forsøke å organisere en fellestur til Nerdammen eller lignende. 

Kursaktiviteter som kastekurs og praktisk fiskekurs utgår. Årets fluebindekurs har allerede utgått. Dette er alvorlig for klubben fordi vi tradisjonelt verver de aller fleste nye medlemmene våre på kurs og fellesaktiviteter. 

Styret i fluegruppa tar gjenvalg, med unntak vår kasserer Håvard Paulsen. Takk for flott innsats! Håvard har sittet som kasserer siden 11.01.2018. Vi ser derfor etter en ny kasserer,- forslag mottas med takk.  Styret i Fluegruppa er en fin  gjeng, og det har med tiden blitt et godt kameratskap ved siden av styrearbeidet, men nye krefter er alltid velkommen. 

PS! Styret ønsker at det sendes inn forslag til Invictaprisen for 2020.  Har du gode forslag til noen som fortjener prisen? send en epost med kort begrunnelse til [email protected]

Invictaprisen innstiftet år 2002, er en æresbevisning som kan gis til      medlemmer for vedvarende fortjenstfullt arbeid i- og for fluegruppa INVICTA. Tildeling av prisen foretas som siste post på fluegruppas årsmøte.

Utdrag fra vedtektene til Invictaprisen

Nå er våren her, og heldigvis kan vi bedrive det meste av vår aktivitet utendørs. Det meldes om at fangstene av sjøørret har begynt å ta seg opp og muligheten for fin fangst i våre nærområder er absolutt tilstede. Husk minstemålet, og sett deg gjerne ett maksmål for egen del  (45 cm?) . De store fiskene er verdifulle og får de muligheten til å gyte er de et positivt bidrag til din lokale sjøørretbestand

Skitt fiske!