Velkommen til årsmøte

Torsdag 15\4 kl. 1900

DS årsmøte må arrangeres iht helsemyndighetenes pålegg. Det vil derfor ikke være anledning til å delta ved oppmøte på klubbhuset. Kun via PC eller telefon

For å delta via videolink må du melde deg på møtet via epost til [email protected] slik at vi har kontroll på at alle som har stemmerett, og ønsker å delta har fått logget seg på. Sørg for at ditt telefonnummer følger påmeldingen slik at vi kan få kontakt med deg.

Møteleder: Styreleder Hans-Petter Nyhuus

Deltakelse via videolink skjer via programmet Zoom på PC, eller app for Android\IOS på smarttelefon. 

I god tid før møtet, må deltagerne laste ned programmet og registrere seg som bruker. Dette er gratis. 

PC: https://zoom.us/support/download

Iphone: https://apps.apple.com/us/app/id546505307 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

Det vil være mulig å koble seg til møtet fra KL 18:00. den 15. April ved å klikke på denne linken:

https://zoom.us/j/92737929850

Når dere kobler dere på vil dere først bli sendt til et venterom. Møteleder slipper dere inn når gyldig medlemskap er sjekket. 

Dersom du ikke har datautstyr, så du ikke får logget på, kan du delta på møtet ved å ringe inn (telefonkonferanse) via din mobil eller fasttelefon. 

Ring +47 7349 4877. En datamaskin vil spørre deg om «meeting ID» 
Tast: 927 3792 9850 etterfulgt av # (hash) Datamaskinen spør nå om du vil legge inn en «User ID». Dette trenger du ikke å gjøre, trykk derfor # (hash) igjen. Du blir nå viderekoblet til møtet.

Du vil ikke kunne stemme dersom du deltar på telefon, men du vil kunne tegne deg på talelisten. 

Dagsorden i henhold til vedtektene:
1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Valg av tellekorps på tre medlemmer
6. Årsberetninger
7. Regnskaper og budsjett
8. Forslag anført i innkallelsen
9. Valg ifølge lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgsmedlemmer m. fl.
10. Valg av revisor / varamedlem
11. Valg av valgkomitè på tre medlemmer
12. Utdeling av hedersbevisninger og premier

Beretninger og regnskap. Sportsfiskern nr. 1 2021