Krepsing 2021 Drammen kommune

Krepsing i Blektjern er tillatt fra fredag 13.08 kl. 06.00 til med søndag 15.08. kl. 24.00

Landfalltjern og Klopptjern er ikke åpent for krepsefiske.

Voksne må ha kjøpt «Fellesfiskekort for Finnemarka» for å ha lov til å krepse. Fiskekortet finner du på www.inatur.no. Fellesfiskekort for Finnemarka innbefatter også krepsing i Blektjern for sesongen 2021.

Barn og ungdom under 16 år krepser gratis.
Under krepsingen vil Drammen Sportsfiskere (DS) og Drammen kommune gjennomføre oppsyn.

Regler for krepsing

  • Krepsing er kun tillatt fra land ved bruk av åtepinne (max. 3 åtepinner pr. person) eller ved å plukke kreps i strandsonen med lykt og håv. Det er ikke tillat å bruke teiner/ruser, froskemannsutstyr/ våtdrakter samt båt. Under krepsing er lyskilde tillatt med vanlig lykt.
  • Antallsbegrensning på 30. kreps pr. person pr. døgn.
  • Krepsepest og fiskesjukdommer kan spres med åte. Åte fra annet vassdragsområde må dypfryses før bruk. All åte skal fjernes etter bruk.
  • All kreps under minstemålet på 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen, skal straks settes ut igjen. Dersom en stor andel av fangsten består av kreps under minstemålet vil oppsynet helle hele fangsten tilbake i vannet.

Vi ønsker informasjon om antall kreps, lengde, åte og dato for fangst av kreps. Dataene kan sendes pr. mail til Drammens sportsfiskere v/ [email protected]. Datamaterialet vil være et redskap i vurderingen av om krepsing også skal tillates neste år.

Drammens sportsfiskere (DS) og Drammen kommune, Avdeling anlegg, idrett og natur