Krepsing i Landfalltjern og Blektjern

Fiskestell har utført prøvekrepsing i Landfalltjern og Blektjern. 18 ruser ble satt ut om kvelden og hentet opp og tømt om morgenen. Lengden til alle krepsene ble målt og i tillegg ble kjønn registrert.

I Blektjern fisket vi 251 kreps med gjennomsnittlig lengde på 9,7 cm. minste lengde var 4 cm og største lengde var 13 cm, 140 hunn og 111 hann.

I Landfalltjern fisket vi 475 kreps med gjennomsnittlig lengde på 9,7 cm. minste lengde var 6 cm og største lengde var 13,5 cm, 233 hunn og 242 hann.

Samtlige kreps ble frigjort etter prøvefisket.

Prøvefiske i Blektjern

Prøvefiske i Landfalltjern

Blektjern var åpent for alle fra fredag 13. august til søndag 15. august. En del familier og noen voksne fisket kreps ved å sette ut åte i vannet og fange krepsene med en liten håv.

Krepsing i Blektjern