Styremøte i Fiskestell 9. september 2021

Referatet finnes her.