Yngeltelling i gytebekkene til Glitre

Fiskestell telte yngel i noen av gytebekkene til Glitre søndag 19. september med hjelp av Jørn Enerud. Selv om det var svært lite vann i bekkene, var det mye yngel. Fiskestell telte yngel i Sandungselva i slutten av august. Dette var siste del av prøvefisket i og ved Glitre