Styremøte DS

Tid, sted, dato 30.9.21, Sølfast, 19:00
Deltagere Hans Petter Nyhuus, Roy Ingard Hansen, Haavard
Paulsen og Jarle Fredagsvik
Forfall Atle Blegeberg, Kristoffer Jakobsen, Robert
Skoczylas
Ikke innkalt (inkurie) Eigil Jensen 
Gjester Knut E. Kaalstad, Tor Andreassen

 

* Oppfølgingsmøte med redaksjonskomitéen i Sportsfisker’n

– Hva gjør vi med utgivelsen av Sportsfisker’n på papir? Medlemsbladet vårt har hatt en avtale med Canon om trykking/service som nå går ut. Styret innstilling er å si opp eksisterende avtale og heller satse på å få stoffet digitalisert.

Kostnadene ved å produsere Sportsfisker’n er hovedsakelig trykking, porto og papir.

På møtet hadde vi invitert Knut og Tor som skulle informere litt om hvordan de så framtida til publikasjonen som i innværende år er inne i sin 75. årgang.

Knut uttrykte at det nok ikke lenger finnes økonomi til å drive Sportsfisker’n i sin nåværende form. Han påpekte også at samfunnet stadig blir med digitalisert, og at det er mulig å formidle nyheter, fiskehistorier og annet stoff til medlemmene via eksisterende nettsider.

– Forslaget fra oss i redaksjonskomitéen er at medlemsbladet opphører og at vi stanser driften etter inneværende år. Vi bruker i stedet nettsiden til å informere medlemmene våre, i stedet for å legge medlemsbladet rett ut på nett. Det blir dobbeltarbeid, påpekte Knut.

Både Knut og Tor har lagt ned utallige timer for Drammens Sportsfiskere over mange år. DS er utrolig takknemlig for innsatsen de har vist. Samtidig som det er trist at publikasjonen nå opphører, bærer det rett videre ut i den digitale verdenen og dens mange muligheter. I tillegg vil det dreie seg om betydelige økonomiske besparelser i etterkant av COVID-19-pandemien.

Det vil også legge ansvaret over på medlemmene selv, det aktive livet i undergrupperingene og styret i DS. For å bevare kontinuiteten ser vi på det som nødvendig at det dannes en ny webredaksjon, som skal hjelpe til med å holde informasjonsflyten oppe for medlemmene våre. Til det arbeidet vil vi gjerne også benytte oss av kompetansen både Knut og Tor har opparbeidet seg gjennom mange år.

Vi ønsker å få til et møte for den nye redaksjonen med opplæring i WordPress, planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver. Vi er også nødt til å se på hvordan vi oppdaterer nettsiden vår, så den blir enda enklere og mer informativ.

Tor kom også med et innspill om at det må gjøres enklere for flere å publisere innlegg via WordPress, og ta den saken videre med Smart Media i Trondheim. Det var vel egentlig bred enighet om at det fortsatt er en del å gå på når det gjelder utseendet på hjemmesiden vår og brukervennligheten.

Styret ønsker seg innspill fra den tidligere redaksjonskomitéen i Sportsfisker’n foran neste styremøte om én måneds tid!

Aktiviter, høst:

Bjørn Tore Kjølholt (aka Rosa Reke) har sagt seg villig til å holde foredrag for våre medlemmer i Drammen. Styret vurderer å slå det sammen med info om vårt eget sjøørretprosjekt som er under oppseiling. Vi planlegger å holde Åpent Hus – for alle interesserte og alle grener av huset – lørdag 13. november. Vi forespør Kjølholt om den datoen passer for hans del (ansvar – Roy Ingard).

Torsdagene:

Vi kommer også til å satse på fluebinderkvelder på noen torsdager utover. Roy Ingard og Thoralf Thorstensen går i bresjen. Det vil være mulig å binde litt forskjellige mønstre. Info ut på Facebook-siden i forkant (ansvar Roy Ingard). DS ønsker også at andre deler av huset bidrar på torsdagskveldene for å lage liv og røre!

Et av forslagene er temakveld med Fiskestell, der de røper hemmeligheter fra de 15 beste vannene i Finnemarka: Hvordan kommer man seg inn dit? Hvordan går man fram? Hvor mye fisk finnes der? Hva slags fisk? Og samtidig informerer litt om sine prosjekter. Det er ikke få medlemmer på huset som leser rapportene fra Fiskestell med interesse, men vi vil gjerne vite enda mer!

Nye medlemmer:

Det tikker stadig inn nye innmeldinger til DS. Vi vurderer å lage en sammenkomst for nye medlemmer, og fortelle dem litt om aktiviteter vi har på huset, undergrupper, medlemstilbud og slike ting.

Lage en sammenkomst for nye medlemmer. Fortelle litt om hva slags aktiviteter vi har på huset, medlemstilbud og slike ting

Vi må sette dato for dugnad en gang tidlig i november for å fjerne løv fra takrenner

 

Neste styremøte i DS er foreslått torsdag 28. oktober, klokka 19:00