Styremøtereferat i DS

13 januar, 2022.

Innkalt av Hans Petter Nyhuus. Deltakere via Teams: Kristoffer Jakobsen, Hans Petter Nyhuus, Robert Skoczylas, Atle Blegeberg og Jarle Fredagsvik. Ikke deltatt: Roy Ingard Hansen

* Post inn: Vi har mottatt henstilling om at casting legger ned styret og ønsker å bli en del av Invicta. Saken er meldt inn i god tid før årsmøtet, og vil få videre behandling der.

* Årsmøte: Forslag til torsdag 31. mars. Vi håper det er bedring rundt korona-situasjonen rundt de tider, og regner med at de respektive grupper har oversikt over regnskapene god tid i forveien.

* Årskontingent: Forslag om å holde årskontingenten på samme nivå som foregående sesong. Vi jobber mot å få sendt ut faktura i starten av februar.

* Aktiviteter i 2022:

20. februar: Forslag om å dra i gang et familiearrangement i isfiske. Vi kommer tilbake til sted.

10. februar starter vi opp med kurs i fluebinding på huset. 3. mars prøver vi å få til et foredrag om fluebinding som ledd i bindekurset.

14. april: DS tradisjonsrike sjøørrett-tur på skjærtorsdag.

23. og 24. april: Kastekurs på Sølfastøya. Ved plassmulighet kan vi også se om vi kan få inn krefter fra Casting-miljøet den dagen.

25-29. mai: Fisketur til Hökensås

9. juni og 11. juni: Kurs i praktisk fiske. Vi kommer tilbake med mer info

* Innkalle gruppeledere til møte med formål å sette opp en aktivitetskalender for de forskjellige grupperingene på huset i 2022.

* Økonomi: Hans Petter følger opp med huskomiteen etter høy strømregning på huset i desember. Vi må innføre noen strømsparende strakstiltak.

Eigil har orientert om økonomisk status for foreningen.

* Vi er nødt til å kalle inn til redaksjonsmøte med de som skal bidra for DS på nett og sosiale medier etter hvert. Knut og Thor fra Sportsfisker’n har sagt seg villig til å bidra.

Referent, Jarle Fredagsvik