Årsmøte i Fiskestell 2. mars kl. 19

Innkallingen finnes her.