Møte mellom styret og representantskapet

Referat fra møtet mellom styret i DS og Representantskapet, tirsdag 4. oktober:

Møtt: Hans Petter Nyhuus, Roy Ingard Hansen, Jarle Fredagsvik, Erik Jonassen og Eigil Jensen.

Ikke møtt: Robert Skoczylas, Atle Blegeberg, Kristoffer Jakobsen

Saksliste:

x Medlemskontingent

Systemet med innbetalinger fungerer. Hans Petter forteller at det ser ut til at medlemstallet har stabilisert seg og faktisk er på vei oppover, etter noen vanskelige år og følgelig også nedgang i medlemstallene. DS har også begynt arbeidet med å renske opp i medlemslistene, slik at vi forholder oss til aktive, betalende medlemmer innafor organisasjonen vår. Vi kan ikke forsvare å purre opp medlemmer gang på gang, dersom de likevel ikke betaler medlemskontingenten.

Det er også bestilt E-faktura neste år, noe som sender medlemsavgiften rett inn i nettbanken.

x Lageret på Austad.

Har Sportfisker’n disponert i mange år. 8. november reiser det opp en 3-4 mann og henter det som står på lageret og kjører det ned til klubbhuset og setter det i båthuset. Det kan være ting der som er av interesse for andre foreninger på huset og eventuelt til utstilling til loftet i 2. etasje. 

Forslag om dugnad på huset 12. november. Dato sjekkes nærmere.

x Gamle sneller er solgt billig?

Det ble en debatt om noen eldre fluesneller vi mottok fra Gjelsten for en del år tilbake. Noe av utstyret ble funnet, mens den ene av snellene fremdeles ikke er redegjort for. Det kom henstilling fra representantskapet at man i framtida skaffer seg en oversikt over hva som finnes av utstyr på huset, og at det merkes og passes godt på. Noe utstyr kan også ligge på lageret på Austad.

x Casting-gruppa

Nytt styre i Casting-gruppa. Ikke fått overlevert regnskaps ansvaret ennå. DS overtar regnskapet fra 1. januar. De har en del utstyr som skal lagres, og som kun skal benyttes til Casting-aktiviteter.

x Wifi-nettverk på huset

Koster 1000 kroner i måneden. Er det nødvendig å ha det på huset? Huset har et bedriftsabonnement via Telenor. Styret skal undersøke litt om prisene hos andre tilbydere av tjenester. Debatt startet, men ikke foretatt noen konklusjon per nå. Det er et moment at også de som er leietakere på huset kan ha bruk for WIFI-nettverk.

x Møte i redaksjonskomitéen

Det kalle inn til møtet i redaksjonskomitéen med Knut Erik Kaalstad, Thor Andreassen og Jan Ivar Larsen torsdag 13. oktober klokka 18:00. For DS stiller Kristoffer Jakobsen og Jarle Fredagsvik.

Vi trenger en gjennomgang av publiseringsverktøyet og hva slags oppsett vi skal bruke via WordPress, og vi må ta en vurdering for hva slags layout hjemmesiden til Drammenssportsfiskere skal ha i framtida.

Hjertesukk fra Hans Petter: Alt av bilder, innlegg og tilsvarende fra de respektive gruppene på huset skal deles på hjemmeside og FB-siden til DS først, og kan deretter deles til andre grupperinger på nettet. Dette for å verne om aktivitetene våre, markedsverdien og eierskapet til aktivitetene vi holder på med.

Innspill: Hvordan kan vi stimulere til mer pressedeltakelse for aktivitetene i foreningen?

x Veterantreff 10. november, klokka 18:00

Morten Eken skal holde innlegg om gyro i Drammensvassdraget, og det som skal foregå der framover.

– Utdeling av hedersbevisninger, 51 veteraner i foreningen som har betalt kontingent. Invitasjon sendes ut til medlemmene per SMS via Styreweb. Hans Petter fisker.

Det blir bevertning i forbindelse med arrangementet

Eventuelt

Huskomitéen lurer på om det skal være åpent hver torsdag på huset? Eller om det holder med annenhver torsdag i måneden + “Fiskekameratene” (siste onsdag i hver måned, på dagtid). 

Det har vært lite aktivitet på huset fram til nå, men vi har enda ikke helt kommet til off season etter en lang fiskesesong. Det er forhåpninger om at det rigges for mer aktivitet i de respektive gruppene på huset i perioden fram mot jul!

Møtet mellom styret i DS og Representantskapet var et ledd i håpet om at foreningene på huset skal jobbe enda tettere sammen i framtida. Vi takker for et hyggelig og konstruktivt møte!

Referent for DS: Jarle Fredagsvik