Referat fra høstmøtet til Fiskestell 11.10.22

Referatet finnes her.