Undersøkelse av sjøbunnen i Drammensfjorden med UV-drone

Artikkel i Drammens tidende finnes her.