Terminliste klubbkvelder ut året.

Vi reduserer klubbkvelder til annenhver torsdag ut året

  • Torsdag 24.november – workshop for vedlikehold av fiskeutstyr.
  • Onsdag 30. november – fiske kameratene.
  • Lørdag 03. desember – dugnad på huset.
  • Torsdag 08. desember – sesongen 2022 i bilder.
  • Torsdag 15. desember – juleavslutning med servering.

Se også aktivitetskalenderen for mer informasjon om de forskjellige aktiviteter.