Veterantreffet 2022

Torsdag 10. november var ca. 30 medlemmer samlet på huset for å hedre våre nye og gamle veteraner.

Ordfører i representantskapet, Gunnar O. Skar, ønsket velkommen og kunne fortelle at det i år er 30 år siden representantskapet første gang arrangerte dette treffet. Han gikk gjennom kveldens program og ønsket spesielt Morten Eken som kveldens kåsør velkommen.
Styrets leder var dessverre blitt syk av Korona, så kasserer Eigil Jensen fortalte litt fra styret.

Så ble ordet gitt til Morten Eken som med ord og bilder tok oss med i skildringen av vårt eget Drammensvassdraget. Det var en meget lydhør forsamling som fikk høre om en utrolig utvikling gjennom de siste 50 – 60 år. Imidlertid ble jo heller ikke vår elv skånet fra smitten av denne Gyrodactylus salaris, og forsamlingen var spent på hvor langt programmet for å bekjempe parasitten var kommet.
De aller fleste elvene som var smittet i landet er nå bekreftet smittefrie, og han kunne fortelle at vårt vassdrag er planlagt å behandle med kjemikalier i 2025 og 2026.
Han åpnet for en spørsmålsrunde og flere av deltakerne fikk svar på sine spørsmål.

Gunnar takket Morten Eken for et meget interessant foredrag og forsamlingen samtykket med stor applaus. Så var det tid for bevertning og forsamlingen koste seg med pizza som var ankommet og klar.

Etter vel inntatt måltid var det tid for utdeling av utmerkelser for veteraner, og i år var det følgende fem som hadde nådd de forskjellige mål:

25 års medlemskap
Thomas Andre Thorkildsen Sveri    nål.
40 års medlemskap
Jan Ivar Larsen                             pokal.
Olav Kaupang                              pokal.
50 års medlemskap
Lloyd Arne Nilsen                        pokal.
Øyvind Ramberg                         pokal.

Av disse var det tre tilstede som fikk sine utmerkelser til stor applaus fra forsamlingen

Lloyd A. Nilsen (til v.) og Øyvind Ramberg får sine pokaler

Jan Ivar Larsen får sin pokal