Styremøtereferat for DS

16. januar, 2023

Innkalt av: Hans Petter Nyhuus

Deltakere via Teams: Kristoffer Jakobsen, Hans Petter Nyhuus, Jarle Fredagsvik, Erik Jonassen, Eigil Jensen og Roy Ingard Hansen. Ikke deltatt: Robert Skoczylas

Henvendelser/post inn: Det går stort sett i påmeldinger til kurs; bindekurs, kastekurs og slike ting. Vi har også mottatt mail fra Sør-Afrika dere fluefiskeentusiaster ønsker å fiske i drammenstraktene.

Økonomi: Eigil redegjorde for årets regnskap, og melder at det ser greit ut. Alle inntektene fra de forskjellige gruppene er ikke inne ennå, og driftsresultatet viser foreløpig – 16 000. I fjor gikk vi cirka 100 000 i overskudd. –

Medlemsstatus: For å overleve som medlemsorganisasjon, er vi nødt til å verve nye medlemmer. Ved årsskiftet i fjor var vi 213 medlemmer. Per dags dato er vi 224 betalende. Det har også kommet noen til i forbindelse med bindekurset vårt. Alt i alt er vi nå inne i en positivt trend. Vi kommer til å jobbe for å verve minst to nye medlemmer i måneden utover for å sikre foreningen ytterligere vekst. Det er viktig at de respektive gruppene gjør seg noen tanker rundt rekruttering, og hvilke aktiviteter som gir medlemsvekst. Vi har også diskutert om det bør dras i gang vervekampanjer.

Aktivitetskalender: Viktig at denne holdes oppdatert. Årsmøte torsdag 30. mars lå ikke inne!

Nye saker/omtaler/delinger: Vi har satt som mål at det skal produseres 3 artikler per måned på hjemmesiden vår. Da tenker vi ikke på småstoff og vanlige innkallinger. Vi har god aktivitet inne på nettside/Facebook-side for tida, og dette er selvsagt viktig. På sikt kan vi selge annonseplasser der, og vi er avhengig av at folk besøker sidene våre og viser interesse for det vi holder på med. Vi merker oss at Facebook-kampanjer gir positive resultater ift til kurs og slike ting.

I tillegg har vi behandlet følgende saker:

Sak 1: Innkjøp av ny TV til klubbhuset på Sølfast

Styret i DS ønsker å erstatte dagens prosjektor med en større TV-skjerm. Vi ønsker å ha bedre kvalitet på lyd og bilde når vi har gjester som holder foredrag. Det gir oss i tillegg større muligheter for andre arrangementer på huset, videofilmer etc. Vi har også investert i nytt kamerautstyr som vi kan koble til denne TV-skjermen. Det vil gi oss helt nye muligheter. Prisestimat på rundt 20 000 kroner for en 85 ”. I tillegg kommer det utgifter til trådløs 4K-boks og festeanlegg på veggen.

Styret i DS går inn for å sette av 35 000 til innkjøp av TV-skjerm, 4K-trådløsboks og veggfeste.

Sak 2: Søknad fra Tellus og natur

Krefter i Vannmiljø-gruppa er involvert i en Natur og miljøkonferanse de vil dra i gang ved Lier kulturscene. ”Naturen på vippepunktet”. De har forespurt DS om å bli hovedsponsor for konferansen, og dermed sørge for god profilering for vårt merkenavn. Vi er usikre på om DS er tjent med å være sponsor for en festival som også toucher innom en del av arbeidet vårt internt på huset. I tillegg ser vi det mer hensiktsmessig at slike midler kommer inn fra for eksempel offentlige myndigheter eller det private næringslivet. Vi har tidligere avslått liknende samarbeid rundt organisasjonen Redd Villaksen, og har bestemt at vi ikke ønsker å sette av midler for å vise fram våre logoer i denne sammenhengen. Vi setter dog pris på forespørselet, initiativet og tenker at dette kan bli et spennende arrangement.

Sak 3: DS Fremtidig nettside

Vi har gått noen nye runder om hvordan nettsiden vår skal se ut i framtida, men foreløpig ikke kommet til noen endelig konklusjon. Det er enighet om at de trenger eksterne krefter for å sette opp nettsiden vår. Dernest er det naturlig at Kristoffer Jacobsen og Jarle Fredagsvik (i tillegg til Hans Petter Nyhuus) er mer på diskusjoner rundt videreutvikling og flikking på hjemmesidens utseende. Når det gjelder redaksjonelle krefter, har også Knut og Thor fra Sportsfisker’n, samt Jan Ivar meldt interesse for å bidra. Ideelt sett får vi til et møte i redaksjonsklubben i løpet av februar og fortsetter jobben med å utvikle hjemmesiden og bli enige om felles kjøreregler for produksjon av stoff til hjemmesiden vår.

Vi har i dag et samarbeid med Smart Media, og selv om publiseringsverktøyet og oppsettet ser litt innviklet ut ved første øyekast, hjalp det godt på med en gjennomgang fra Kristoffer Jacobsen i fjor høst. Vi kan være interessert i å bytte ut dagens tema, men er samtidig nødt til å vite hva slags alternativer vi har og hvordan det vil være å arbeide i publiseringsverktøyet.

Eventuelt:

* Krokstadelva Jeger og Fisk ønsker å arrangere ”Finnemarkas dag” i samarbeid med Drammens Sportsfiskere. Dette er et arrangement for barna og et ledd i vår strategi om å rekruttere nye medlemmer til organisasjonen vår, og samtidig vise fram litt av arbeidet vi holder på med. Jarle og Roy har sagt seg villige til å sitte i en arbeidsgruppe sammen med Erik Jonassen (initiativtaker for prosjektet). Vi tar et møte i neste måned. Lørdag 5. august er satt opp som tentativ dato for ”Finnemarkas dag”, og vi jobber videre med det som mål for øyet. Arrangementet vil foregår ved Steindammen i Krokstadelva.

* Det blir fluebinding på huset torsdag 9. februar, da Christoffer Johansen tar turen innom for å vise deltakerne på årets fluebinderkurs noen triks! Christoffer startet å binde for et par år tilbake, og har siden hatt voldsom framgang. Vi håper også at vårt nyinnkjøpte videoutstyr (+ skjerm) tas i bruk ved denne anledningen.

* Styret minner også om medlemsfest på huset lørdag 28. januar. Meld deg på før det er for seint!

* Neste styremøte er foreslått til mandag, 13. februar

Referent, Jarle Fredagsvik