Styremøte i DS, februar 2023

Referat fra styremøte i DS mandag 13. februar, 2023

Møtt: Roy Ingard Hansen, Eigil Jensen, Hans Petter Nyhuus, Erik Jonassen, Jarle Fredagsvik og Robert Skoczylas

Meldt forfall: Kristoffer Jakobsen

Post inn:

* Vi har mottatt en mail med forespørsel om vi vil delta med Gyldenløve bryggefestival lørdag, 17 juni. DS har egentlig overført saken til Fiskestell og Vannmiljø, da dette er midt i en intensiv fiskeperiode på huset, og vi allerede har mannskap utkalt til praktisk fiskekurs helga i forkant. Det er for så vidt et fint initiativ og tiltak, men litt i feil tidsperiode for oss. Vi jobber også med et liknende prosjekt (les mer lengre ned i referatet).

Økonomi:

Medlemskontingent som forventet, momsrefusjon 13 000 lavere enn forventet. Grasrot-andel er 11 000 lavere enn budsjett. Gruppene har nå lagt inn sine inntekter. Regnskapet er ferdig revidert, og driftsresultatet er 45 336 kroner i pluss.

Medlemsstatus:

Vi har fått inn et par nye medlemmer siden møtet vårt i januar. Vi får inn noen nye medlemmer via kursvirksomhet, men vi må huske på å melde ifra videre om juniormedlemmer via tilskuddsportalen. I forbindelse med kurs i fluegruppa går deler av betalingen til dem, og resten til DS – så det er ikke sikkert alle nye medlemmer er blitt ajourført via Styreweb.

* NB! Vi kom tidlig i gang med årshjulet (som ligger oppdatert i Dropbox) denne sesongen, men aktivitetskalender på hjemmesiden vår må oppdateres!!

Web:

Vi har hatt forhåndsomtale av bindeaktivitet på huset og referat fra arrangementet i etterkant. Dette er lagt ut både via hjemmeside og på Facebook. Vi har også fått lagt ut noen bilder fra dugnad i forbindelse med Hauer’n. Det er også bra med statusoppdateringer på Facebook-sidene våre.

Saker til behandling:

Sak 1: ”Barnas fiskedag i Finnemarka” ved Steindammen, lørdag 5. august

Det er satt ned en arbeidsgruppe som samarbeider med Krokstadelva Jeger- og fisk og DS i forbindelse med arrangementet. Roy, Erik og Jarle har kommet godt i gang med arbeidet og har redegjort for styret rundt dette. Vi kommer til å søke midler via A-media/Sparebankstiftelsen i forbindelse med arrangementet. Vi henstiller medlemmer som har lyst til å hjelpe til om å ta kontakt med en av oss i arbeidsgruppa.

Forslag om å utarbeide et skriv om “Barnas dag i Finnemarka” som vi kan bruke opp mot eventuelle sponsorer.

Vi skal også ta kontakt med Audun Støren i Drammen friluftsforum.

Sak 2: Fakturering av medlemskap

Det er den tida av året igjen. Kristoffer har fått i oppdrag om å sende ut faktura. Denne gangen skal den dukke opp som en E-faktura rett i nettbanken. Husk på at medlemmer som meldte seg inn etter oktober 2022 ikke skal faktureres for 2023 (del av kampanje).

Viktig å informere medlemmer via hjemmeside og SMS om at faktura er på vei ut via nettbanken.

Sak 3: Årsberetning fra styret

Skrives av Jarle i samarbeid med Kristoffer, Hans Petter og Eigil.

Neste møte blir i midten av mars. Husk på at vi har årsmøte torsdag 30. mars (kort informasjon ligger ute på hjemmesiden).

Eventuelt:

  • Det kom forslag fra Eigil om å arrangere byttedag på huset. Det er et godt forslag, og vi bør fortsette planleggingen av et slikt arrangement, enten utpå høsten – eller inn mot f.eks kastekurs eller andre aktiviteter på huset neste år.

Referent: Jarle Fredagsvik