Tellus Natur og Miljø

Plassering:
Lier kulturscene

Dato:
18.-19. April

Tellus Natur og Miljø er en frivillig organisasjon som arrangere konferansen «Naturen på vippepunktet» på Lier kulturscene, 18. og 19. april 2023. Aldri før har en slik konferanse blitt arrangert for allmennheten i vårt distrikt.

Vi har fått flere av Norges ledende naturforskere til å stille opp som foredragsholdere, blant annet Dag O. Hessen og Thrond O. Haugen, men også tidligere stortingsrepresentant og naturfotograf Arne Nævra vil delta.

Konferansen skal bidra til økt kunnskap og større engasjement for vern av natur og biologisk mangfold.

I vårt område gjelder det å bevare og restaurere «Grønne Lier», ha fokus på elvedeltaene/vannmiljøet i Drammenselva, Drammensfjorden og Oslofjorden.

Hvordan innvirker jordbruk, utbygginger og kloakkutslipp på natur og vannmiljø? På hvilken måte er naturen i vårt nærmiljø kommet på vippepunktet, og hva må gjøres?

interessert? les mer om arrangementet her