Styremøtereferat april, 2023

Innkalt av: Hans Petter Nyhuus

Tilstede på huset: Hans Petter Nyhuus, Erik Jonassen, Roy Ingard Hansen, Jarle Fredagsvik og Knut Erik Kaalstad.

Tilstede via teams: Kristoffer Jakobsen, Kristian Hauan og Robert Scoczylas.

NB! Vi har ennå ikke fått protokollført referatet fra Årsmøtet, og er nødt til å hente inn de siste underskriftene. (Kristoffer følger opp)

Post inn: Ikke noe spesielt å melde siden forrige gang. Følge opp slik at Borgar og Fiskestell får beskjeder fra Altinn.

Økonomi: Knut har takket ja til å føre regnskap for DS ut året. Har stort sett fått overlevering fra Eigil og har tilgangen han trenger. Ellers ikke store endringer siden sist.

Medlemstall: Det er faktisk 12 stykker som har bedt om å melde seg ut av DS siden forrige gang, men det har nok å gjøre med at vi treffer mer presist på medlemskontingent via nettbank. Vi har for øvrig budsjettert med 83 000 i medlemskontingent, men er oppe i 99 000. Vi har også fått inn mange nye medlemmer via kastekurset til Invicta. Det begynner å nærme seg 15 nye medlemmer bare der. Status per april er 193 betalende medlemmer i DS.

Hjemmeside: Vi har hatt oppslag etter vellykket kastekurs og hadde i tillegg et veldig fint foredrag av Lars Jørgen Longfjell. Artikkel er forsøkt solgt inn hos Drammens Tidende, uten endelig tilbakemelding foreløpig. Alternativt går den ut på egen hjemmeside. Vi har også hatt oppslag om demonstrasjon av Guideline-stenger og utstyr på klubbhuset via Vammen fritid i Svelvik. Arrangementet er lagt til 8. mai klokka 18:00. Praktisk fiskekurs er satt opp torsdag 8. juni (teori) og praktisk del lørdagen etter. Invitasjon er lagt på våre hjemmesider, vi håper å hanke inn deltakere fra kastekurset også her.

Andre aktiviteter: Det knytter seg litt usikkerhet rundt Barnas fiskedag ved Steindammen i starten av august nå, ettersom vi ikke har søknad inne via Amedia/Sparebankstiftelsen.

Andre saker:

  • Vi har ordnet samordnet registeroppdatering til NIF for Casting-gruppa. Det er fremdeles tilskudd å hente ut til foreningens arbeid.
  • Kristian/Roy sjekker opp rundt instruktører til praktisk kastekurs. Vi har åpnet opp for 16 påmeldte, noe som også krever en hel del instruktører.
  • Parkeringsplassen utenfor klubbhuset har blitt stygg. Rolf har opprettet dialog med Drammen kommune
  • Renovasjon er et problem, vi må finne en løsning for klubbhuset. RfD har lovet å gi nøkler til bommen tilbake etter at de sluttet å hente søppel ute hos oss.
  • Portør hytteutleie har 10 prosent rabatt for medlemmer av DS ved booking. Bør føres opp blant medlems-godene hos oss.
  • Snakk om å bestille opp ny runde tøy. Genser/jakke, eventuelt også fylle på lager for salg til medlemmer (capser, trøyer, gensere, etc). (Kristoffer/Kristian sjekker opp)
  • Følge opp turer. Påmelding til Hökensås stenger snart, vi må også holde tak i Telneset og sørge for at noen fra styret er med der (alles ansvar).

Neste styremøte er foreslått mandag 5. juni klokka 18:30.

Referent, Jarle Fredagsvik