Rapport om prøvekrepsing i Garsjø i august 2022

Rapporten finnes her.