Referat fra styremøte i DS

Deltakere via Zoom: Roy Ingard Hansen, Robert Skoczylas, Hans Petter Nyhuus, Kristian Hauan, Kristoffer Jakobsen, Knut Erik Kaalsat og Jarle Fredagsvik.

Kunne ikke delta: Erik Jonassen

Innkalt av: Hans Petter Nyhuus.

Det har vært en hektisk fiskeperiode og lite foreningsvirksomhet, men nå er vi tilbake. Dessverre har veien over til Sølfast midlertidig blitt stengt etter flommen. Derfor avholdt vi styremøtet digitalt.

Post inn: Lite henvendelser den siste perioden, det meste går på utleie. Vi må ta en runde med forsikringsselskapet å høre hva vi gjør med sviktende inntekter fra utleie/sviktende interesse for utleie den aktuelle perioden. Knut Erik sjekker opp rundt forsikring.

Økonomisk oppdatering fra Knut Erik: Økonomien ser bra ut. Vi har fått inn 93 000 i medlemsavgift, og har overført penger til Invicta for kurs og turer. I desember kommer også momsrefusjonen inn i regnskapet.

Medlemsstatus: 215 betalende medlemmer per 6. september. Det koster nå én krone for juniorer under 18 år å melde seg inn i foreningen.

Webside/SoMe: Det har naturlig nok ikke være så mye aktivitet her i denne delen av sesongen.

Saker til behandling:

 • Sak 1: Innkjøp av ny skjerm

Vi har vedtatt innkjøp av flatskjerm til bruk i klubbhuset. Arbeidet intensiveres utover høsten, og den må settes i stand på klubbhuset (når veien er åpnet igjen).

 • Sak 2: Plassering av ansvar for oppfølging av oppgaver. 

Hans Petter lager instruks for årshjul knyttet til faste administrative aktiviteter og hvordan disse oppgavene skal fordeles på styremedlemmene.

 • Sak 3: Oppfølging av tapte inntekter grunnet flom.

Huset har hatt en del tap av inntekter under flommen. Sjekke med forsikringsselskapet om hva vi eventuelt kan få tilbakebetalt. Knut Erik sjekker opp med husforsikringen.

Fordi huset nå er stengt vil det også være mange som ikke tar kontakt i den aktuelle perioden for utleie.

 • Sak 4: Mulighet for å overta bingo inntekter i størrelse orden 100 000.-
  • Vi har fått en unik mulighet gjennom lotteritilsynet å motta opp mot 100’ fra en bingo-entreprenør.
  • Midler skal øremerkes til arbeid for barn og unge.
  • Dette kan være drahjelpen vi trenger for å starte opp en ungdomsgruppe.

Vi søker Lotteritilsynet for å se om vi blir godkjent. Vi skal være registrert i frivillighetsregisteret. Vi ønsker å benytte anledningen til å blåse liv i ungdomsgruppa i foreningen. Hans Petter følger opp.

 • Sak 5: Aktiviteter og kurs høsten
  • Sjøørret høst
  • Invicta open.
  • Medlemsmøte med foredrag.

Aktiviteter høst. Kurs i praktisk sjøørretfiske med flue. Teori 18. oktober – ut å fiske 21. oktober. Roy har hovedansvar. Robert, Kristian og Jarle bidrar ved behov.

Invicta Open. Lørdag 11 november. Kristoffer og Jarle jobber med agenda.

Roy Ingard sjekker tilgjengelighet for “Sjøørretjegeren” på nyåret.

Booke ham en dag på nyåret.

Eventuelt:

Vi trenger program til noen medlemsmøter utover høsten.  Morten Harangen kommer 19. oktober for å holde foredrag.

Sjøørretprosjektet? Hva blir veien videre? Frist for å søke midler kommer brått på nyåret. Tanken er at DS skal gjøre klart grunnarbeidet, så blir det opp til entusiaster å drive arbeidet videre framover.

Generelt til gruppene: Vi trenger oversikt over gruppenes aktiviteter på huset utover for å oppdatere aktivitetskalenderen. Påminnelse må sendes!