Informasjon fra Casting forbundet NCF

Vinterens 5#Cup er snart i gang – vinteren setter ingen stopper for kastegleden – bli med på NCFs innendørs-konkurranseprogram i fluekasting – første stevne går i Sandneshallen søndag 19. november. Les terminlisten og regler her.

Merk også at avslutningsstevnet – og innendørs-NM i fluekasting 2024 gjennomføres torsdag 21. mars i Lillehammer – som del av NM-veka, og vil sendes på NRK. Gjør gjerne deres utøvere oppmerksomme på dette – slik at de kan planlegge godt, og sette av datoen.

Vi vil også informere om to endringer i NCFs styre – Ove Lundstad og Jarle Strandberg har begge i løpet av høsten informert styret om at de ønsker å trekke seg fra sine styreverv, av ulike årsaker.
Vi takker Ove og Jarle for flott innsats for forbundet og kastesporten i den tid de har vært med i styret!
Til deres informasjon er derfor varamedlemmene Linda Brattekværne og Tom Robertsen nå konstituert som ordinære styremedlemmer i NCFs forbundsstyre. 

Til slutt vil vi informere om at TFFK i Tønsberg planlegger et tilbud om “Åpen hall” i Vestfoldhallen frem til jul. Her vil alle kastere i naboklubber og i geografisk nærhet inviteres med. Mer informasjon kommer på NCFs nettsider om kort tid.

 
Som medlem i Drammenssportsfiskere er du også medlem i Norges Castingforbund og kan delta på alle arrangementer innen kastesporten. Er det en atlet i deg, og du ønsker å prøve ut sporten,- ta kontakt med styret