Veterantreffet 2023

Årets veterantreff arrangeres på klubbhuset torsdag 9. november kl. 18:00
Program for kvelden:

  1. Åpning ved representantskapets ordfører Gunnar Olsen Skar
  2. Siste nytt om DS av styreleder Hans Petter Nyhuus
  3. Filmfremvisning fra «DS i gamle dager»
  4. Utdeling av foreningens oppmerksomhet til veteraner med 25 og 50 års virke
  5. Bevertning med en hyggelig prat sammen

Du må ikke være blitt veteran for å komme, alle er hjertelig velkomne.