Veterantreffet 2023

Ordfører i representantskapet kunne torsdag 9. november ønske 19 veteraner velkommen til treff i Piscatorbius Sacrum.
Etter noen ord om de siste års problemer med pandemi og arrangementer håpet han vi nå var over det verste, og med et ønske om en hyggelig kveld ga han ordet til styreleder Hans Petter Nyhuus.

Han kunne fortelle forsamlingen om hva som rørte seg i foreningen for tiden. Fluegruppa har hatt tradisjonelle kurs både i fluebinding og fluekasting. I tillegg ble det arrangert et kurs i praktisk fluefiske for nybegynnere som hadde gjennomført kastekurset, og et kurs i praktisk sjøørretfiske med fluestang i sjøen i høst.
I tillegg til dette har det blitt tid til fellesturer både til Høkensås og til Telneset.

En annen gruppe som er meget aktiv er Fiskestell. De har gått mer og mer over til å flytte fisk fra overbefolkede vann, til vann som trenger tilskudd. De har i år også hatt en test på en gammel virksomhet som sik fiske i Glitre. Noe som vil bli satset fullt på til neste år.

Han fortalte også at foreningen hadde gått til anskaffelse av storskjerm som han viste til var montert på nord-veggen i peisestua. Nå vil vi blant annet være mye bedre rustet til for eksempel vise filmer fra nett.

Nå var tiden inne for å vise film fra DS i gamle dager. Det startet med film fra 1960 som viste bilder fra foreningens arrangement av NM i casting, Så gikk det slag i slag videre med VM i casting fra Holmendammen i Oslo, den årlige dugnaden på DOFA, tur til Tjøme for sjøfiske, Tombola og stand i forbindelse med by jubileet i 1961, bilder fra Rotenonbehandlingen av Stordammen for utrydding av gjedde og en tur til Ossjøen inn for Dagali.

Så var det et sprang i tid til 1986 som viste rognslurping av abborrogn, 1988 med utsetting av sjøørret i Drammensfjorden, en tur til Tjøme for sjøfiske, 2004 med div. aktiviteter på huset som fluebinding, og til slutt samme år en tur med fluegruppa til Sverige for å fiske stor regnbueørret.

Så var tiden inne for utdeling av utmerkelser til for veteraner, og i år var det følgende åtte som hadde nådd de forskjellige mål:

25 års medlemskap
Sten Skare                                nål
Egil Olaussen                           nål
Thoralf Thorstensen                 nål
Roar Kleven                              nål

50 års medlemskap
Svein Jonny Hansen             pokal
Per Hugo Jacobsen              pokal
Terje Mile                             pokal
Helge John Nybakken         pokal

Av disse var det tre til stede som kunne motta sine utmerkelser til stor applaus.

1 f.v. Helge Nybakken, 2 f.v. Terje Mile og helt til
høyre Svein Hansen

Deretter ba styreleder Hans Petter om ordet. Han kunne fortelle at han hadde et hederstegn som ikke var blitt utdelt på årsmøtet på grunn av at vedkommende ikke var til stede.
Han fortalte forsamlingen at vedkommende hadde over 50 års medlemskap og hadde vært med i de fleste komiteer. Han var alltid med når det ble kalt inn til dugnad.
Det var til stor akklamasjon han kalte fram Kåre Gustavsen og festet foreningens hederstegn til hans bryst.

Kåre Gustavsen blir tildelt foreningens
hederstegn av styreleder Hans Petter Nyhuus

Så kunne forsamlingen kose seg med ankommet pizza og praten gikk livlig rundt bordene.