Referat styremøte i DS

Dato: Mandag 27. november

Innkalt av: Hans Petter Nyhuus

Møtt: Hans Petter Nyhuus, Roy Ingard Hansen, Robert Skoczylas, Kristian Hauan, Kristoffer Jakobsen, Knut Erik Kaalstad og Jarle Fredagsvik

Status på tidligere saker:

Vi har kjørt et løp opp mot forsikringsselskapet vårt med tanke på tapte leieinntekter som følge av flommen i Drammenselva som en følge av uværet “Hans” (ikke Nyhuus denne gangen) på sensommeren. Det viste seg at vår forsikring ikke ga dekning for den type skader. Det betyr at vi ikke får refundert tapene vi ble påført i den perioden.

Forsikringen vi har er relativt kostbar, så Kristoffer Jakobsen har påtatt seg oppdraget med å se over hva den faktisk dekker, og hvorvidt det er mulig å gå for en billigere avtale som fortsatt ivaretar hovedtrekkene for klubbhuset og foreningens behov.

Økonomi:

Tross saken med forsikringsselskapet, melder kasserer Kaalstad at budsjettet ser greit ut. I løpet av desember får vi også momsrefusjonen på plass. Vi har budsjettert med et underskudd på 16 000 for inneværende år, og ligger an til rundt 8000 kroner i overskudd per nå.

Ny skjerm er for øvrig satt opp på huset. Foreningen får inn bingo-inntekter i februar.

Medlemstall:

Vi har 219 betalende medlemmer, PT. En svak oppgang siden forrige opptelling.

Aktiva:

Vi må finne ut av forsikring for el-apparat (fiskestell) og drone (vannmiljø)

Årshjul – planlegging av aktiviteter i 2024

Vi jobber fortsatt med å få de respektive gruppene våre til å bidra til økt aktivitet på huset. Vi har et forslag inne om å endre møtedagen til Representantskapet til første onsdag i morgen, og samtidig prøve å bruke denne dagen til klubbkveld.

Vi har også vurdert å gjøre det samme med DS, men det enkleste er å samle styremedlemmene på mandager. I 2024 vurderer å bytte på litt med onsdager og torsdag som klubbkveld på huset.

Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra andre deler av foreningen om ting som kan være av allmenn interesse/interesse for andre medlemmer.

Aktiviteter:

Fluegruppa drar i gang fluebinderkurs i januar/februar. I denne perioden er det fluebinderkurs én kveld i uka over 6 uker, i tillegg til vanlige styreaktivitet og andre aktiviteter (inkludert foredrag). Det er med andre ord nok å holde fingrene i.

Foreslåtte kursdatoer er 18/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 og 7/3.

Kastekurs er foreslått helga 27.-28 april. Grunnet sen avreise til vår årlige fisketur til Hökensås (onsdag 28.-mai til søndag 2. juni), vil helga 13/6 (torsdag) og 15/6 (lørdag) holdes av til praktisk fiskekurs.

Foredrag:

Fredag 26/1 legger vi opp til foredrag med “Fiskejegeren” (også kjent som Ole Martin Gilbu).

Vi har også drodlet om å prøve å avholde årsmøte i DS lørdag 16. mars og kombinere det med foredragsholder i etterkant. Dette selvsagt for å skape liv og røre på huset, men også å avholde årsmøte på et tidspunkt som bør passe mange.

Vi har mye program i første kvartal av 2024, og dersom vi skal rekke å avholde årsmøte før påske, har vi ikke voldsomt med manøvreringsrom.

Palmesøndag dukker opp alt 24. mars neste år.

Forslag til årsmøte:

Omdisponering av midler i husfondet til «vedlikeholdsfond klubbhus»

Vi kommer til å pådra oss en del vedlikehold på huset utover, blant annet utskiftning av vinduer, fikse lekkasje/råteskade ved inngangspartiet, male hus (inne/ute), reparere tak osv.

Styret har et forslag om å slå sammen Sportsfiskern’s fond og det gamle husfondet, og legge fram et forslag for omdisponering av disse fondene under årsmøtet. Forslaget skal også innom representantskapet.

Eventuelt:

Vi har hatt en kort debrief etter Invicta Open. Vi kunne som alltids ha ønsket oss enda bedre oppmøte, men dagen sett under ett var ikke så gal. Positivt at folk både kunne kjøpe fiskeutstyr og prøvekaste stenger. Noen medlemmer ønsker seg strammere regi på arrangementet, mens andre mener det er dag der kos for dem som ønsker å tilbringe hele dagen sammen med oss bør prioriteres øverst. Vi var fornøyde både med innleid fluebinder og kveldens foredragsholder.

Vi har også vært innom strømforbruk på huset som vi brant oss veldig på for to år tilbake. Viktig at varmepumpe og evt gulvvarme stilles inn riktig før huset stenges av foran jula.

Det er for øvrig juleavslutning på huset fra 18:30 torsdag 14. desember. Fiskefilm + servering av grøt og mølje.

Vel møtt!

Referent: Jarle Fredagsvik