Årsfest DS m/foredrag Fredag 26.01

Fredag 26.01 kl. 1900 har vi invitert våre medlemmer til en årsfest, sosial sammenkomst med foredrag. Vi får besøk av en entusiastisk Ole Martin Gilbu som har et foredrag som han kaller “Livet langs kysten”

Etter foredrag blir det litt servering av både våt og tørt utover kvelden. Oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på, se informasjon på våre Facebook grupper.