Årsmøte 2024

Agenda

Årsmøte start 12:00

Dagsorden i henhold til vedtektene:
1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Valg av tellekorps på tre medlemmer
6. Årsberetninger
7. Regnskaper og budsjett
8. Forslag anført i innkallelsen
9. Valg ifølge lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgsmedlemmer m. fl.
10. Valg av revisor / varamedlem
11. Valg av valgkomitè på tre medlemmer
12. Utdeling av hedersbevisninger og premier

Beverting etter årsmøtet. Mat og kake

Årsmøte slutt 15:00

Fra 16:00 blir det foredrag med VEIG.   Åpent for alle interesserte fra 1600 

CC for ikke medlemmer 75,-

 

Slutt 1830