Referat fra styremøte

Møtedato: Mandag 12. februar

Innkalt av: Hans Petter Nyhuus

Møtt: Kristian Hauan, Robert Skoczylas, Roy Ingard Hansen, Kristoffer Jakobsen, Hans Petter Nyhuus, Jarle Fredagsvik, Erik Jonassen og Knut Erik Kaalstad.

 • Godkjenning av siste referat
 • Henvendelser/post inn til DS.

Vi har fått en henvendelse fra Hemsedal om mulig fiskerett ved et vann der oppe. Det kan være interessant for noen av medlemmene våre, men vi er nødt til å undersøke behov og eventuell økonomi knyttet til prosjektet nærmere.

 • Statusoppdateringer/måloppnåelse siste periode:
  • Økonomi, eventuelle endringer i forhold til budsjett.  (ansvar: Knut)

Alle tall er nå inne, inkludert momskompensasjon. På grunn av høye renteinntekter totalt sett, styrer vi mot et overskudd på i overkant av 22 000 kroner for foreningen. 

 • Medlemsstatus, mål er netto 36 nye medlemmer pr år.

DS har hatt en solid tilstrømming av nye medlemmer fra desember og fram til nå. Bare siden januar har vi ønsket 15 nye medlemmer velkommen. Noe som er en veldig gledelig tendens. Det rekrutteres blant annet godt via kurs i regi av Invicta, og andre aktiviteter på huset.

 • Aktivitetskalender, eventuelle endringer.

Ligger oppdatert på sidene våre. Nytt er det også at vi har fått en digital booking-kalender på huset. Den har allerede hatt en positiv effekt når det gjelder utleie.

 • Nye saker/omtaler/delinger på web, mål er minst 3 saker pr. mnd.  

Her er det vel ikke så mye nytt å melde. Vi har gode rutiner når det gjelder omtale av kurs og arrangementer på huset via nettside og Facebook-gruppe. Inntrykket er at aktiviteten på sidene våre er stabil. Vi jobber videre med å skape mer trøkk på huset i forbindelse med medlemskvelder.

 • Saker til behandling:

 

 • Sak 1: Forberedelser til årsmøte lørdag 16 mars.  
  • Gruppene på huset skal levere regnskap, men også eget budsjett for 2024.
  • Årsmeldinger skal være levert til Knut senest torsdag 20. februar.
  • Innkalling til årsmøte. Årsmøte blir lørdag 16. mars.

 

 • Sak 2: Behandling av innkommende forslag til årsmøte. 

Innkommende forslag til årsmøte er behandlet av styret.

Eventuelt:

Innspill fra valgkomiteen at samtlige i styret er på valg, med unntak av leder Hans Petter Nyhuus. Innspill om at det er uheldig at så store deler av det sittende styret er på valg samtidig, så det er noe vi ønsker å justere framover.

Referert av Jarle Fredagsvik.