Informasjon klubbtur til Høkensås

Velkommen til vår årlige tur til Høkensås i Sverige i jakten på regnbueørreten.
Mulighetene er store for både å oppleve klekking av vulgata, danica og store
vannnymfer,- bare for å nevne noen få arter. Hökensås sportsfiske tilbyr et variert fiske,
enten du er tørrfluenerd, eller liker å variere teknikkene litt. Her kan du fiske i stille og
rennende vann. Kjøreturen retter man mot Tidaholm som er nærmeste tettsted til
Høkensås. Det er ca 5 timers kjøretur fra Drammen. Mesteparten av kjøreturen følger E6
før man ved Uddevalla tar av og fortsetter på rute 44 mot Trollhättan.

Klubben har ordnet hytter til overnatting. Vanligvis har vi pleid å leie hytter ved First camp
Hökensås. Disse hyttene har god standard og ligger godt plassert mtp. Kjøretur inn til
fiskevannene. Det er ca. 20min å kjøre fra hyttene til elven.

Ved first camp Hökensås er det en fiskeshop hvor man kan kjøpe fiskekort, utstyr hvis
man har glemt noe, kjøpe noe nytt eller få informasjon om døgnflueklekkinger da de som
sitter i shoppen har veldig god oversikt over dette.
Inne på campområdet er det også en restaurant hvor vi ofte spiser middag mellom
«slagene».

Når vi drar på tur så er det greit å ha utstyret i orden. Man klarer seg helt fint med samme
utrustning som man bruker hjemme. Minimumsutrustningen for en slik tur som dette er:

  • Vadebukse med sko
  • Fluestang Klasse 4# 5# #6 (Kjekt med 2 for å spare tid på bytting av liner og div.)
  • Varmt tøy
  • Tippetklipper/neglesaks
  • Tapert fortom: 9ft 2 stk 4x og 2stk 5x spiss. (monofilament)
  • Spissmateriale 0,17 (mono) og 0,23 (fluorcarbon)
  • Fluer beskrevet i dette skrivet.

Fiskeoppdrettet i Hökensås – 2 odlinger for oppdrett

Källefalls fiskodling
Har funnes siden 1907. Daværende eier baron Johan Von Essen begynte å stelle i stand de første
dammene for oppdrett av laksefisk. Den gode tilgangen på friskt, kaldt og jevnt temperert kildevann
var en grunnforutsetning for virksomheten.

Källefall er en av de mest moderne oppdrettsanleggene i Sverige og har siden 1997 drevet en egen
oppdrettslinje for regnbueørret. Regnbueørreten er en fantastisk sportsfisk og ved Källefall har man
vært opptatt av at fisken skal inneha sitt ville og originale utseende. Fisken skal være mager og
muskuløs.

Baltak fiskodling
Oppdrettsanlegget ligger ca 3km. Sør for tettstedet Tidaholm. Oppdrettsanlegget er lokalisert til en
gård liggende rett ved elven Tidan. Baltak oppdrettsanlegg ble tatt i bruk i 1971 da Källefalls
oppdrettsanlegg ikke lenger evnet å produsere den mengden fisk det var et behov for. Hökensås
sportsfiske kjøpte da den gamle kraftstasjonen ved Baltak og satte opp et oppdrettsanlegg i og i
tilknytning til kraftstasjonen. I 1974 ble virksomheten ytterligere utvidet gjennom at Hökensås
sportsfiske åpnet for fiske i elven.

All rogn klekkes i Källefall, men så snart rognen er klekket overføres halvparten av all yngel til Baltaks
oppdrettsanlegg for videre oppdrett. All fisk som settes ut i elven kommer fra dette anlegget samt
mye av det som settes ut i skogsvannene.
Baltak oppdretter også fisk til eksport som selges til andre sportsfisketilbydere i andre deler av landet.

Gyteskader på oppdrettsfisk
Hvis man går forbi oppdrettsanlegget på Baltak så kan man se fisk med soppangrep. Dette handler
stort sett om at regnbueørreten gyter om våren og hannene blir utrolig aggressive i denne
tidsperioden. Dette skjer i kultiveringsområdet og med fisk som er satt ut i Baltak eller innsjøene.
Fiskene går til angrep på hverandre og påfører hverandre bittskader som igjen resulterer i soppangrep
som ikke ser spesielt pent ut. Det er viktig å presisere at dette har ingenting med selve oppdrettet å
gjøre, men heller om naturlig gyteadferd som man vil kunne observere i fangenskap og i det fri.
Om våren er det regnbueørreten som observeres med disse type skader, mens om høsten er det
brunørreten som har disse type skader.

I noen land velger man og hormon behandle fisken for å hindre den i å gyte for å unngå denne
adferden, men i Hökensås er man av den bestemte oppfatning av at man ikke ønsker å gjøre dette. I
oppdrettsanleggene i Baltak og Källefall blir ca. 2% av all 2 år gammel fisk gytende. Ca. 35% av all 3 år
gammel fisk gyter og 98% av all 4 år gammel fisk har gytt. Av de ca. 90 tonn med fisk i
oppdrettsanleggene Baltak og Källefall vil det alltid være noen individer som får skader. De blir
spesielt synlige da de står i små anlegg. Man forsøker å plukke disse ut så fort som mulig.

Fisket i elven Tidan

I baltak 3 kilometer sør for tettstedet Tidaholm finner man elven tidan. Her finnes det 4
soner for fluefisking. Vading er tillatt i sone 1 og 3 og ikke tillat i sone 2 og 4.
Hele elven er på 3km med varierende strømmer, hastighet på vann, stryk, fosser og
ganske stilleflytende partier. Under sommerens høysesong settes det fisk i elven minst 1
gang i uken da fiskepresset kan være høyt og ny fisk må tilføres.


Fisket i elven er variert med flere døgnfluer som kan klekke i løpet av dagene vi er der.
Den døgnfluen som vi forsøker å sikte turen inn på er danica, men mest sannsynlig vil vi
oppleve klekkinger av sulphurea og vulgata som bidrar til vakevillig fisk og muligheten for
noen veldig fine opplevelser.
I elven er det tørrfluefiske, nymfing og streamerfiske som gjelder.

Ephemera Danica

Tørrfluefiske i Tidan

Her kan man benytte #4 eller #5 stang til tørrfluefisket
Hökensås sportsfiske har laget sin egen klekkeguide for å gi informasjon om hva som
klekker i løpet av fiskesesongen.
https://www.hokensas.se/klackningsguide
Fluene som benyttes matches mot det som klekker, men gode sikre valg er:

Gosling – Kan brukes på Vulgata og Danica ved å endre litt på str. #8 og #10

Sulphurea #10 #12

Spent spinner #10 #12 #14

Shipmans buzzer: #14 #16

Klinkhammere #14 #16

Nymfing i elven

Klekkingene av døgnfluer i elven skjer periodevis i løpet av dagen. Når man først er på tur
så vil man jo fiske mest mulig. Da er nymfing i mellomperiodene en fin metode for å
fortsette å fiske og kose seg.
Sone 1 og 3 hvor det er lov å vade er spesielt egnet for nymfing. Her benytter man et
euronymfeoppsett med indicator og 2 nymfer.

Her kan man ha egen nymfestang og nymfeline eller bare benytte et vanlig WF snøre
som man fester 2-3 meter med 0.20mm monofilament som festes i en tippet ring og
videre til indikatoren. Dette gjøres fordi man ikke ønsker at WF linen skal «sagge» mellom
stangringene. Dette gjør det vanskeligere å identifisere hugg samt gjøre et bra tilslag.
Enkel og grei nymfeindicator. Fargen gjør den godt synlig og man bruker denne til å
identifisere hugg på nymfene.

Nymfer som har fisket godt i elven basert på tidligere opplevelser

Pheasant tail nymfe – Her kan man variere fargen på taggen. #14 #16

Oliven perdigon #14 #16

Caddis nympher #12 #14

Hareørenymfe #14 #16– Kan benyttes med og uten kulehode.

Streamerfisket i elven

Her kan man benytte en intermediate line og streamere.
Kast på tvers av elven eller lett nedstrøms og la synke litt før man enten trekker inn enten
rykkvis eller med lange drag. Variasjon er nøkkelen her som ved all streamerfiske.
Wollybugger, lothepus, damsel nymphe eller montana kan være gode valg.

Lothepus

Damsel nymphe

Fiske i vannene

Fisket i vannene er veldig variert. Her er det veldig mange vann og ta av.
Man kan fiske tørrflue og oppleve store klekkinger av ephemera vulgata og Leptophlebia Vespertina.
Kanskje får man oppleve spinnerfall på kvelden eller store klekkinger av phryganea grandis i
skumringen. Opplever man dette så vil man nok avslutte fiskedagen med følelsen av at man har
opplevd noe spesielt fordi dette gjør at all fisken i vannet virkelig våkner til liv og det er stor sjanse for
en real fiskeopplevelse i tillegg til naturopplevelsen. Dette er noe man vil tenke tilbake på og huske i
lang tid fremover.

Naturreservat
Det er verdt å bemerke seg at skogsvannene i Hökensås ligger i et naturreservat og dermed frafaller
allemannsretten.

Bålforbud
Det er totalt forbud mot bål inne i reservatet. Kull er lov å benytte i grillhyttene som er satt opp ved
flere av vannene. Det er heller ikke lov å campe med telt, bobil eller campingvogn inne i reservatet.

Fuglereservat
Det er noen områder i naturreservatet som er hjem til rødlistede fuglearter. Det er dermed ikke lov å
gå inn i disse i perioden 01.04. – 31.05. Fuglereservatene er lokalisert til Nordvattnet, enesjön og st.
Öjasjön.

Vannene i skogen er delt opp i røde, gule, orange og kvoterte sjøer

Gule sjøer (Fluefiske, spinnfiske og meitefiske)
Store grubben
lille grubben
ibbesjön
kroksjön
skinnaregölen
Store öjasjön
Lilla öjasjön
Björnsjön
Sänksjön
Göl 39
Rödsjön

Orange sjøer (fluefiske og spinnfiske)
Sydvattnet – Lov med belly. https://www.youtube.com/watch?v=aD9vYvFGqsg

Røde sjøer (fluefiske)
S. Prinsasjön
Ö. Prinsasjön
Vita tjärn
L. Havsjön
Nordvattnet – Lov med belly. https://www.youtube.com/watch?v=aD9vYvFGqsg
Enesjön
Tjärn 59

Spesialsjøer/blå sjøer/Kvoterte vann (8 plasser for dag)
Strandgölen: Vann som huser spesielt stor regnbueørret. Vi forsøker å booke 8 kort her
hvert år. Boobies, streamere, vulgata og vårfluer kan forekomme.
Aborragölen: Vulgatavann som kan gi veldig bra fiske hvis man treffer på vulgataklekking
og/eller spinnerfall på kvelden.
Kvarkasjön: Brunørretvann med fin brunørret. Minner mye om vannene vi har her
hjemme. Lite vann med hengemyr og jungelfiske. Vespertina.
Bastasjön: Storfisksjø og lov med bellybåtfiske. Her er det noe begrenset med plasser
som er gode å fiske fra på land og man bør sterkt vurdere å ha med bellybåt hvis man
skal fiske her.

Vannene vi som regel besøker
Prinsasjöarna – 2 sjøer knyttet sammen med en liten bekk. Veldig fine sjøer.
Boobiesfiske, grandisklekking på kveldene eller vespertina.
Tjärn 59 – Lite skogsvann som er sjarmerende. Boobies eller typiske skogsfluer.
Enesjön – En del av sydvannet, avdelt av en lite bro. Vulgatasjø.
Vita Tjärn – Lite skogsvann med teknisk fluekasting.
Strandgölen – Blir fort fullbooket med en gang bookingen åpner for året. Vi forsøker å
fullbooke vannet under hver tur.

Phryganea grandis

Ephemera Vulgata

Leptophlebia Vespertina

Fluevalg for skogsvannene

Noen anbefalinger å ha i boksen er:
– Gosling som referert til tidligere for å imitere vulgata dun.
– Vulgata dabbler
– Vulgataklekker
– Spente spinnere i ulike størrelser. Som referert til tidligere.
– Hökensåspuppan – Phryganea grandis Grandis klekker
– Caddis/vårfluer i ulike str. Streaking caddis Europea 12
– OBS – Mye av de samme fluene som du ville brukt på skogen hjemme.
– Streamere: Wolly bugger, lothepus, zonkere

Vulgata dabbler #8 #10

Vulgataklekker #8 #10

Hökensåspuppan #8 #10

Streaking caddis #8 #10

Europea 12 #10 #12 #14

Boobie fiske

Et noe spesielt fiske der man benytter synkeline og fluer som er bundet med foam øyer eller pupper om
du vil. Dette gjør at fluen flyter ekstremt godt.

Synkelinen går ned til bunnen av vannet og boobien blir da flytende over synkelinen. Når man da
håndtwister eller trekker i linen blir boobien trukket ned mot bunn. Det er derfor viktig å gi noen
pauser i trekket slik at fluen får stige opp fra bunnen igjen. Dette type fisket kan gi noen ordentlig
morsomme opplevelser da man står og håndtwister rolig og plutselig føler at linen bare blir sugd ut av
fingrene.

Synkeliner kommer i ulike synkegrader. Det som er mest aktuelt for boobiefiske er Synkegrad 4 og 6.
Synkegrad 4 gir litt flere valgmuligheter da den ikke synker like raskt som 6 og gjør at man kan sette
noe mer fart på fluen da snøret bruker litt lengre på å nå bunnen. Dette gjør at man kan variere
enklere på hvilket vannlag man fisker i. Synk 6 går rett ned til bunn og gjør at man fisker nærmere bunnen. Fra synkelinen fester man på ca. 1 meter med fortom. Her kan man med fortell gå opp noe i diameter da skogsvannene huser stor regnbueørret og de kan ta ganske brutalt. Anbefalt 0.23mm fluorcarbon.

Man kan bestille boobies fra Fulling mill eller kjøpe i fiskeshoppen i Hökensås:

https://www.fullingmill.co.uk/s.nl?search=booby&range=97%2C101%2C101

Boobiefiske forklart og demonstrert fra Hökensås.

Noen eksempler på boobies som funker bra

 

Utstyrsliste

NB! Husk at alle medlemmer av drammen sportsfiskere har 15% rabatt på Vammen fritid
i Svelvik. Kontakter man Ragnar så kan han skaffe det meste hvis han ikke har det inne i
butikken. Det er veldig ønskelig at medlemmer benytter dette gode tilbudet slik at man
beholder dette tilbudet. Klær og vanlig bekledning for fisketur. Det kan være lurt å ha med noe varmt tøy da vi har opplevd haglbyger og relativt kjølig fiskevær. Kan være lurt med matboks, primus, thermos etc. Vi drar ofte inn til byen når vi er i elven for å spise, men dette er ikke noe
fellesarrangement slik at dette må man kjenne på selv og kanskje spørre andre om de vil
være med å spise. Når vi er ved vannene er det relativt «langt» å kjøre for å få seg en
matbit og det kan være greit å ha med seg mat slik at man kan spise ved vannet.

Synkeline: https://nfisk.no/product/sa-wet-cel-s6/

Linekurv: https://www.skittfiske.no/linekurvdk/118207/markedets-beste-linekurvsuperpris?channable=056dcc69640031313832303761&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv5WTuYfhAMVCViRBR2sSgeYEAQ