Styremøte i Drammens Sportsfiskere

Styremøte i Drammens Sportsfiskere, 6. mai, 2024:

Møtt: Roy Ingard Hansen, Jarle Fredagsvik, Hans Petter Nyhuus, Kristian Hauan og Kristoffer Jakobsen.

Hadde ikke anledning: Knut Erik Kaalstad, Erik Jonassen, Robert Skoczylas og Thoralf Thorstensen.

Innkalt av: Hans Petter Nyhuus.

Agenda:

 • Godkjenning av siste referat
 • Henvendelser/post inn til DS.

Ikke noe spesielt. Vi må gjøre avtale for å få til feiing av huset. Det har kommet inn fire påmeldinger til praktisk fiskekurs, samt en som skal være med på teori.

 • Status oppdateringer/måloppnåelse siste periode:
  • Økonomi, eventuelle endringer i forhold til budsjett.

Det har kommet inn penger fra årets medlemskontingent. En liten nedgang fra i fjor, men det går ut purringer til medlemmer som ikke har betalt i løpet av kommende dager.

  • Medlemsstatus, mål er netto 36 nye medlemmer i året. 

Vi ligger godt an til å klare det målet. Det er en jevn strøm av nye medlemmer, spesielt i etterkant av kursrekken vi arrangerer.

  • Aktivitetskalender, eventuelle endringer. 

Det er satt opp klubbkveld på huset torsdag 23/5. Vi lurer på å gjøre dette til en mini-dugnad på huset. Det trengs å rydde litt inne, og vi må tette en vannlekkasje på taket. Robert Skoczylas skal hjelpe oss å skifte ut et vindu på klubbhuset + skifte dør ved inngangspartiet. Vi må legge inn bestilling på ny dør skriftlig (Hans Petter har ansvaret).

Sommeravslutning torsdag 20.6. Grilling på huset. Er dette ønskelig/gjennomførbart midt i en tung fiskeperiode?

  • Nye saker/omtaler/delinger på web, mål er minst 3 saker pr. mnd

Her er vi i rute. Fint med video ute fra kastekurset som viser hva slags aktivitet vi holder på med i foreningen.

  • Aktivitet SOME (alle, webredaktør)

Som punkt over.

 

 • Saker til behandling:

  • Sak 1: Oppfølging av årsmøtet.     
   • Er protokollen undertegnet, levert til Brønnøysund? (ansvar Knut Erik, Kristoffer ordner opp i feil i protokollen).
   • Evaluering av årsmøte gjennomføring.  (tidspunkt, antall saker til behandling, ordstyrer m.m)

Styret ser at årsmøtet ble litt for langt. Det var for mange saker som var oppe til behandling, og det kunne også hatt en litt strammere regi fra ordstyrer. Kanskje vi heller bør kjøre årsmøte og sosialt arrangement på to forskjellige kvelder neste gang. Foredraget med Veig trakk ikke spesielt mange “utenforstående”, og folk var nok litt nedkjørt når det hele kom i gang.

   • Publisere sak med protokoll/referat fra årsmøte (det er gjort) – en liten informasjon om justeringen i medlemspriser (mangler fortsatt).
   • Lage en fil/pdf som inneholder både protokollen og årsmøte dokumentet. En slags versjon av årsrapport for DS 2023.
   • Justering av komite/gruppe for Invicta, samt diskutere hvordan vi kan synliggjøre arbeidet i Invicta for årsmøte bedre.  

Forslag om å dele opp årsberetning for styre og Invicta, for å synliggjøre undergruppens arbeid på huset. Slik det er i dag, drukner det litt i ansvarsområdene til styret. Det kan også være hensiktsmessig å se på sammensetningen av Invicta-komiteen. Kanskje få inn noen nye fjes.

 

  • Sak 2: Oppfølging av vedtak.   
   • Lage mandat for gruppe som skal se på profilering av DS.  (Sak nr. 10 på årsmøtet).   
    • Velge medlemmer til denne gruppen som representerer foreningen.   Hvem har lyst til å lede dette arbeidet?

Styret ser det ikke som formålstjenlig å starte dette arbeidet nå. Vi ser for oss å verve medlemmer til denne arbeidsgruppen utover høsten og ønsker deltakelse fra alle undergrupper.

   • Følge opp vedtak om å lage en Investerings- og Vedlikeholdsplan, i første omgang for klubbhuset.  

Styret tar opp igjen denne tråden til høsten. Vi trenger å sette opp en prioritert plan for vedlikehold utover.

 • Etablere en oversikt og register på foreningens fasiliteter og eiendeler. (Hans Petter fikser, ber undergruppene om oversikt)
 • Følge opp og etablere rutinene for budsjettering ut til grupper/komiteer. Blant annet Fiskestell og Vannmiljø. (Hans Petter og Knut Erik følger opp)
 • Følge opp med Vrangen komiteen om endring i booking løsning.  (Kristoffer)
  •  

 

  • Sak 3: Aktiviteter ut våren/sette dato for høstens aktiviteter
   • Hva er planlagt?

Praktisk kurs i sjøørretfiskedet har kommet forslag om å kjøre bindekvelder med SØ-fluer som tema i forkant. Forelåtte datoer er 16. og 19. oktober. Dette må dobbeltsjekkes med instruktørene.

Invicta Openlørdag 16. november er foreslått som tentativ dato.

Byttedag på huset – hvem har fiskeutstyr de ønsker å selge? Dette kan potensielt bli et stort arrangement. Lørdag 5. oktober er foreslått som dato.

   • Hvordan ser utleie ut på klubbhuset ut i mai/juni/juli/august
   • Sette dato Invicta Open. Lørdag 16. november er foreslått.
   • 10. oktober 2025 – DS er 90 år.  Hvordan marker vi denne dagen?

Vi oppfordrer styremedlemmer til å komme med innspill for hvordan vi skal markere denne dagen. Vi ønsker også å involvere alle gruppene på huset.

  • Eventuelt.

Referert av Jarle Fredagsvik.