« Tilbake til kalender

Innkalling til årsmøte i Fiskestell

Det innkalles til første årsmøte i fiskestell tirsdag 18.3 kl 19:00

Dagsorden:
1. Åpning av møte
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetningen (ikke aktuelt i 2015)
6. Regnskap (ikke aktuelt i 2015)
7. Valg av styremedlemmer utover de i DS årsmøte valgte
a. Nestleder 2 år
b. Kasserer 1 år
c. Eiendoms- materialforvalter 1 år
d. 2 styremedlemmer 1 år
8. Forslag til stillingsinstruks for styret
9. Utdeling av hedersbevisninger og premier

 

Kartvisning

Om denne hendelsen

Øvre Eikervei 142
Fiskestell