« Tilbake til kalender

Sjøfiskekonkurranse Høst

Fisketid 10.00- 14.00. 4 timer

Påmelding frem til 09.30

Gangtid 30.min ut 45.min inn

Frank(97547458) Odd (95045241)

 

Kartvisning

Om denne hendelsen

Batteriøya/ Svelvik
Sportskomiteen