Isfiskegruppa

Isfiskegruppa i Drammens Sportsfiskere er for deg som liker å pilke på isen. Gruppen er nyopprettet i 2016 og har som hensikt og ivareta en økende interesse for isfiske. Gruppen vil arrangere turer, kurs og konkurranser gjennom vinteren.